Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre MHP'nin mart ayında yapılan 14. Olağan Büyük Kurultayında kabul edilen ve geçtiğimiz perşembe günü yayınlanan "Milli Yükseliş İradesi" başlıklı parti programında kamu yönetimi, yolsuzluk-yozlaşma ile mücadele ve şeffaflıkla ilgili dikkat çeken öneriler yer alıyor. Programda, kamu yönetiminin bütün kurum ve kurallarıyla milletin ortak taleplerini yerine getirmeye ve vatandaş memnuniyetini tesis etmeye yönelik olarak açıklık, katılımcılık ve hesap verebilirlik anlayışıyla yapılandırılması gerektiği kaydediliyor.

"STATÜ, ÜCRET VE UNVAN KARMAŞASI GİDERİLMELİ"

Kamu çalışanlarının statü, ücret ve ünvan karmaşasının giderilmesi, eşit değerde işe eşit ücretin tesis edilmesi, işe alma, ilerleme ve yükselmenin objektif kriterlere bağlanması, liyakati esas alan bir düzenlemeye önem ve öncelik verilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. "Liyakat Kurulu" başta olmak üzere bu fonksiyonların etkin bir şekilde yerine getirilmesini mümkün kılacak kurumsal yapının oluşturulması gerektiği vurgulanıyor.

Makamların nüfuz ve kişisel güç yeri olmaktan çıkarılarak, yolsuzluk ve adam kayırmanın önlenmesi, kamu görevlilerinin yaptıklarının yanında ihmallerinden de sorumlu tutulmaları gerektiği ifade ediliyor. Yolsuzluk yoluyla elde edildiği hukuki olarak tespit edilen her türlü kazançtan suçluların mahrum bırakılması amacıyla, suçlu görülen kişilerin servetlerinin nerede ve kimin adına kayıtlı olursa olsun, zaman aşımı gözetilmeksizin el konulmasına imkan sağlayacak etkin düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkat çekiliyor.

"YOLSUZLUK İFŞA EDİLMELİ"

Yolsuzluk yapan kamu görevlilerine, tüketiciyi aldatanlara ve vergisini vermeyenlere ağır cezalar getirilmesinin yanı sıra bunların kamuoyuna duyurulmasının sağlanacağı belirtiliyor.

Vozol 12000 Aromaları Vozol 12000 Aromaları

Öte yandan milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin merkez yönetimlerinde, il ve ilçe teşkilatında görevli başkan ve yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey kamu görevlilerinin, görev öncesi ve görev sonrası mal bildirimlerinin kamuoyuna açıklanmasının sağlanacağı ve buna paralel, TBMM'de "Siyasi Etik Komisyonu" oluşturulmasının sağlanacağı yer alıyor.

Kaynak: rss