Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

İller Arası  Atama ve Yer Değiştirme dönemleri 3 dönemden 2 döneme inmiş ve Ocak ve Haziran şeklinde belirlenmiştir,Alt Bölge , Üst Bölge ve Eş Durumu atamalarında değişikliğe gidildi


Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Ocak, Haziran ve Eylül” ibaresi “Ocak ve Haziran” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi ile beşinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “tercihleri alınarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin son cümlesi “Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde, eşinin atanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, PDC’nin uygun olması halinde astlık üstlük sıralaması ile D veya C hizmet grubu şartı aranmaz.” şeklinde değiştirilmiş; aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş; beşinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “stratejik personel bakımından” ibaresinden sonra gelmek üzere “son beş yıl içerisinde” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) Eşleri Bakanlık kadrosunda sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı dışında olanların yer değişikliği talebinde bulunması halinde eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubu olması halinde eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır. Aksi halde her iki eşin unvan ve branşında eşlerin görev yaptığı ilin doluluk oranı az olan ilde aile birliği sağlanır. Bu bentteki hüküm stratejik personel için uygulanmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“1, 2, 3 ve 4 üncü hizmet bölgelerinden 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine yapılacak atamalarda hizmet grubu şartı aranmaz. İlgililerin bu madde kapsamında atanma talebinde bulunabilmesi için bu Yönetmelik hükümlerine göre atandığı tarihten itibaren fiilen bir yıl çalışmış olması şarttır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “19, 20, 21 ve 26 ncı” ibaresi “19, 20 ve 21 inci” şeklinde değiştirilmiş; üçüncü fıkrasında yer alan “uzman diş tabiplerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “yabancı dil şartı hariç” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “yapanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “6 ve” ibaresi; (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “yapanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “5 ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2020, 09:46

Ceren YILDIZ

YORUM EKLE
YORUMLAR
memur
memur - 7 ay Önce

yine nerde boş iş onlarla ilgileniliyor önce herkesi ünvanı ne ise o görevi yaptırın kamuda en düşük maaşıda saglıkçı alıyor

En azından kuşa dönen döner sermaye sabitini emekliliğe yansıtın
En azından kuşa dönen döner sermaye sabitini emekliliğe yansıtın @memur - 7 ay Önce

Vicdanı körelmis bunların.

Personel
Personel - 7 ay Önce

Personel hayrına ne yaparlar ki zaten. işleri güçleri olmayınca böyle şeylerle uğraşıyorlar.

Stratejik personele bir şey yok. Onlar insan değil
Stratejik personele bir şey yok. Onlar insan değil @Personel - 7 ay Önce

Ne tiyatrolar, ne tiyatrolar. Bakanı bile kandırmıslar. Bakan da iyi bir şey yaptım sanmış ;p

SELİMCAN
SELİMCAN - 7 ay Önce

SÜREKLİ İŞÇİLERİN TAYİN İSTEYEMEME GİBİ BİR MAĞDURİYETLERİ VAR. UMARIZ Kİ,HAMDOLSUN BU SORUN DÜZLETİLİR. SAYGILARIMLA.

Mehmet
Mehmet - 7 ay Önce

Acilen hekimlere il içi atama Hakkı tanınmalı. İller arasında kurum içi atamada, il içi başvuramıyoruz. Sağlık müdürlükleri de il içi atama açmıyorlar. İnsiyatif almak istemiyorlar.

Sözleşmeli yöneticiler hiç bir konuda inisiyatif almıyor
Sözleşmeli yöneticiler hiç bir konuda inisiyatif almıyor @Mehmet - 7 ay Önce

Sağlık teşkilatı can çekişiyor.

Eyüp cansız
Eyüp cansız - 7 ay Önce

Siz önce kul hakkına girdiğiniz liyakatsiz yönetici atamalarınızı sınavla yapın.ünvan değişikliği sınavı yapın.sağlık personeli çok mutsuz.taşerondan kadroya geçenler bile sınavsız ünvan değiştirmeye başladı.tatvan devlet hastsnesinde Şahin uğurlu,Murat ,akın isimli kişiler kadroları temizlik elemanı olduğu halde masa başı işlere verildi.temizlik personeli ihtiyacı had safhadaykenn bu uygulamayı müdür neye göre yapıyor

Büşra ak
Büşra ak - 7 ay Önce

Sağlık personelinin hayrına bişey yapmayın milletin zararına olan herşeyi yapın.yazık günah

MEHMET02
MEHMET02 - 7 ay Önce

SAĞLIK BAK. YETKİLİ SENDİKA
2005 yılında memur sendikaları ile hükumet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde; "Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması" için çalışma yapılacağı kararı yer almıştır." ………On beş yıl oldu bir gelişme yok

Nasip bu işler
Nasip bu işler @MEHMET02 - 7 ay Önce

Yetkili sendikamız bu kadar zaman yalan mı söyledi diyorsun?

Yetkili sendikamız her şeyi zamanı gelince hükümetten söke söke alır. Lâkin hükümeti sıkıştırmak istemiyor, zaar

hakan
hakan @MEHMET02 - 7 ay Önce

öyle bişey yok kardeşim her zaman liyakat liyakat liyakat !

Tufan can
Tufan can - 7 ay Önce

Allah bv


SIRADAKİ HABER