KDK'dan asli görevinin yanında iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilenlere güzel haber KDK'dan asli görevinin yanında iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilenlere güzel haber

KDK' ya  14/11/2023 tarihinde yapılan başvuruda, T.C. Kimlik Numaralı özetle; 02.04.2018 tarihinde 696 sayılı KHK ile Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde kadroya alındığını, 02.04.2018 SGK kodu: 321129 olup şuan ki meslek kodu:325107 olan yardımcı klinik elemanı (diş) işini yaptığını ancak işe giriş meslek kodu:413205 olup Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde veri giriş kontrol elemanı iken şuan ki 325107 meslek kodu olan yardımcı diş klinik elemanı olarak devam ettiğini, işe ilk girdiğinde ki meslek kodunun (413205) ve görev yerinin tarafına haber verilmeden, rızası alınmadan, herhangi bir eğitim ya da sınava tabii tutulmadan yapıldığını ve yönetim tarafından tüm personellerin kriter belirtilmeden ayrıştırıldığını iddia ve ifade ederek işe girdiğindeki meslek kodu ve görev tanımının geri dönüştürülmesini talep etti.

KDK kararında Başvuranın meslek kodunun Veri Giriş Kontrol İşletmeni olarak değiştirilmesi talebinin REDDİNE, Diğer yandan başvuranın meslek kodunun sürekli işçi kadrosuna geçiş işleminden önceki ihale sözleşmesi kapsamında 02.04.2018 tarihinde girildiği şekilde 3211.29 (Klinik Destek Elemanı) olarak düzeltilerek 7079 sayılı Kanun ile kanunlaşan 696 sayılı KHK’nın 127 nci maddesi ile eklenen 375 sayılı KHK’nın geçici 23üncü maddesinde düzenlenen sürekli işçi kadrolarına geçiş süreci ve sürecin usul ve esaslarına ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın “Sözleşmeli Personel ve Sürekli İşçi İstihdamı” konulu yazılı talimatına uygun olarak işlem tesis edilmesi hususunda SAĞLIK BAKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASINA karar verdi.

Karar için Tıklayınız

Editör: Ceren Yıldız