Türkiye Büyük Millet Meclisinde Sağlıkla ilgili kanunun görüşmeleri esnalarında yaşanan tartışma;

personel sağlık

KAYIHAN PALA (Bursa) – Sayın Başkan, sağlıkla ilgili önemli düzenlemeleri görüştüğümüz bugün, maalesef, Bursa Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde sağlık hizmetlerinin etik ilkelerine aykırı bir tutum yaşandı ve orada çalışan hemşirelere, yoğun bakımda çalışan hemşirelere, bundan sonra kadın hastalara kadın hemşirelerin, erkek hastalara erkek hemşirelerin bakacağına ilişkin hastane yönetimi bir bildirimde bulundu. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bu ayırımcı bir uygulamadır ve tıbbın evrensel etik ilkelerine bakacak olursak sağlık çalışanlarıyla hasta arasına ne yaş ne hastalık ya da engellilik ne inanç ne etnik köken ne cinsiyet ne milliyet ve politik düşünce ne ırk ne cinsel yönelim ne ekonomik durum ne de toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine asla izin veremeyiz. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) KAYIHAN PALA (Devamla) – Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi yönetimi tarafından sağlık çalışanlarına bildirilen bu karar tıbbın evrensel etik ilkelerine aykırı olduğu gibi -Sayın Sağlık Bakan Yardımcımız da burada- ülkemizdeki güncel mevzuata da aykırıdır. Bu nedenle, Sağlık Bakanını derhâl bu olaya müdahale etmeye, el koymaya ve sorumlular hakkında da gerekli yasal işlemleri başlatmaya davet ediyoruz

Karabük'te hastane trafosunda yangın Karabük'te hastane trafosunda yangın

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Pala. Sanırım duydular, bir cevapları varsa dinleriz. GÖKHAN GÜNAYDIN (İstanbul) – Katılamıyorlar!

Editör: Sercan Yılmaz