Türk Sağlık SEN'den yapılan açıklama;
Amasya’da görev yapan doktor üyemizin Türk Silahlı Kuvvetleri emrine re’sen görevlendirildiği döneme ilişkin nöbet, icap nöbeti ve ek mesai ücretlerinin ödenmesi için yaptığı başvurunun sağlık hizmetleri tazminatı aldığı gerekçesiyle reddedilmesi üzerine sendikamız tarafından dava açılmıştı. 

Davayı görüşen Samsun 1. İdare Mahkemesi verdiği kararda Bakanlık tarafından bir komisyon aracılığıyla görevlendirilen doktora mevzuata göre asıl kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinde de ödeme yapılması gerekirken, sağlık hizmetleri tazminatı ödendiğinden bahisle  ödeme yapılmamasında  hukuka uyarlılık bulunmadığına dikkat çekti.  Doktor üyemizin bu süreçtede kesintisiz sağlık hizmeti yürüttüğünün açık olduğu belirtilen kararda mahkeme ödeme yapılmaması yönündeki işlemin iptaline karar vererek üyemiz doktora mahrum kaldığı ödemelerin yasal faizi ile birlikte ödenmesine hükmetti. 

Çalışan kadınların özlük hakları genişletilsin Çalışan kadınların özlük hakları genişletilsin

Mahkeme kararını değerlendiren Genel başkanımız Önder Kahveci “ Kahraman ordumuzun hizmetinde vatan ve millet için önemli bir görev ifa eden doktorlarımızın bu hizmetin karşılığını ödemek mümkün değildir. Onlara teşekkür ediyoruz. Bazı idarelerin böylesine önemli bir görevlendirmede yer alan doktorlarımızı mağdur etmelerine kesinlikle müsaade etmeyiz. Mevzuatta ödemelerle ilgili düzenleme mevcut iken idarelerin kendi tercihlerine göre bir karar verme durumu olamaz. Çalışanın hakkının kimsede bırakmayız” dedi.

Editör: Sercan Yılmaz