İstanbul Şişli'de bir hastaneden görev yapan sağlık personeline  HES (Hastane uzaktan eğitim) eğitimlerine katılmadığı için yıllık izinlerinin kullandırılmaması üzerine açılan davada idare mahkemesince yürütmeyi durdurma kararı verildi.

personel sağlık

Eski Sağlık Müdüründen hakkındaki  iddialara yanıt Eski Sağlık Müdüründen hakkındaki iddialara yanıt

Mahkeme; Anayasal bir hak olan yıllık iznin, yüz yüze hizmet içi eğitimler dışında kullandırılması engellenemeyeceği gibi hizmetin aksamasına mahal vermeyecek biçimde bir planlamaya gidilerek izin düzenlenmesi yapılması gerektiği ancak bu düzenlemenin de yıllık izin kullanılmasını engelleyecek nitelikte olmaması gerektiği göz önünde bulundurulduğunda dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Dedi

İşte Mahkeme Kararı;

Editör: Sercan Yılmaz