Özel Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapan bir asistan doktor, devlet üniversitesinde çalışan meslektaşlarına kıyasla daha düşük bir maaş aldığı gerekçesiyle idareden maaş iyileştirmesi talebinde bulundu. Ancak hastane yönetimi talebi reddetti. Bu nedenle doktor, konuyu İstanbul 3. İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Bu dava, hekimler arasında uzun süredir devam eden maaş eşitsizliği sorununu gündeme getirdi.

Açılan krediler, otoda tarihi rekor getirdi Açılan krediler, otoda tarihi rekor getirdi

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, doktorun lehine karar verdi ve asistan doktorun maaşının düşük olmasıyla ilgili eşitsizliğin giderilmesi ve farkın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca istinaf yolunu açık bırakarak, üniversite hastanesinin karara itiraz etmemesi halinde kararın kesinleşeceğini belirtti.

Bu karar, diğer asistan hekimlerin benzer sorunlarına çözüm arayışında önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Hekimlerin avukatı Muhammed Ömer Aslan, kararı değerlendirirken, "Mahkemeler, asistan hekimlerin maaş eşitsizliğinin sona ermesi gerektiğini tespit etti. Bu noktada tüm hekimlerin dava açarak bu hak arama mücadelesine katılması gerekmektedir." dedi ve mahkemelerin hekimlerin haklarını koruyacak kararlar verdiğini vurguladı.