Başvuru konusuna ilişkin olarak İdare tarafından yapılan açıklamada; söz konusu ikaz yazısının cezai bir hüküm niteliğinde olmadığından ve özlük dosyasına işlenmediğinden bahisle, başvuranın talebi hakkında bir işlem yapılamayacağı belirtiltildi.

KDK ikaz yazısı verilmesi işleminin kanuni dayanağı olmaması nedeni ile hukuka aykırı olduğu değerlendirilmiş olup; söz konusu idari işlemin, geçmişe dönük olarak hüküm ve sonuçlarını kaldıracak şekilde geri alınması gerektiği kanaat ve sonucuna vardı.

Rüyada Eski Sevgiliye Bağırarak Ağlamak: Anlamı ve Yorumu Rüyada Eski Sevgiliye Bağırarak Ağlamak: Anlamı ve Yorumu

Karar için tıklayınız

Editör: Ceren Yıldız