Bakanlık o illeri mercek altına alacak Bakanlık o illeri mercek altına alacak

28/11/2023 tarihinde Kamu Deneticiliği Kurumu (KDK)' ya  yapılan başvuruda başvuran özetle, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesinde 22/06/2006 tarihinden beri, 4/D sürekli işçi statüsünde Hasta Yönlendirme Elemanı olarak görev yaptığını, kurumlarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca gönderilen 4229.07 meslek kodu görev tanımının dışında kalan ve Hastane Kalite Yönetim Sisteminde yer almayan hasta transferinde kullanılan hasta nakil aracı sürücülüğü, morg hizmetleri, asansör vatmanlığı, yemek hizmetleri ve güvenlik görevlilerinin yapması gereken mesai saatleri içinde ve dışında hasta yakını girişini engelleme ve ziyaretçi giriş-çıkış kontrolü işlerinin, İş Kanununa aykırı olarak tarafına sözlü şekilde verilerek yaptırıldığını, Gevher Nesibe Hastanesine bağlı ek binalarda Hasta Yönlendirme Elemanı olarak daimi ya da rotasyon şeklinde görev alma talebine sözlü veya yazılı olarak hiçbir cevap verilmediğini ifade ederek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının gönderdiği 4229.07 sayılı meslek kodunun Kurumlarında uygulanıp uygulanmadığının incelenmesini ve Gevher Nesibe Hastanesine bağlı ek binalarda Hasta Yönlendirme Elemanı olarak daimi veya rotasyon şeklinde görev alma talebinin yerine getirilip getirilmediğinin incelenmesini talep etti.

KDK  kararında   Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşçinin Çalışma Yeri başlıklı 5inci maddesinde; “İşveren ERCİYES ÜNİVERSİTESİ kurumu sınırları içindeki işyerlerinde, işveren veya vekilinin göstereceği işyerleridir. İşçi, gerektiği takdirde işyeri içinde unvanı veya niteliği benzer yahut başka işlerde geçici veya devamlı olarak işveren/işveren vekili tarafından görevlendirilmeye muvafakat verir.” hükmü uyarınca Erciyes Üniversitesi kurumu sınırları içindeki işyerlerinde, işveren/işveren vekili tarafından görevlendirilme yapılabileceği değerlendirilmiş, ilgili İdaresince gönderilen ek evrakların tetkikinden benzer durumdaki personelin rotasyon talebinin İdare tarafından kabul edildiği görüldüğünden İdarenin işlemlerinde hukuka aykırılık tespit edilmediğni bildiridi.

Karar İçin Tıklayınız

Editör: Ceren Yıldız