Kamu Denetçiliği Kurumu Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan Sürekli işçinin eğitim mazeretine dayalı olarak nakil talebi haklı buldu

personel sağlık net / özel haber

Başvurudan önce çıkan bölümler;

Kurumumuza 13/09/2023 tarihinde T.C. Kimlik Numaralı tarafından yapılan başvuruda; başvuran özetle, Hatay Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde 4D Sürekli İşçi kadrosunda Veri Giriş personeli olarak görev yaptığını, Karaman İli Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümüne yerleştiğini, öğrenim göreceği üniversitede devam zorunluluğu bulunduğunu, derslerin başlama tarihinin 02.10.2023 olduğunu, Hatay İl Sağlık Müdürlüğüne öğrenim sebebiyle il değişikliği talebinde bulunduğunu ancak talebinin reddedildiğini, bir depremzede olarak Hatay/ ’da barınma sorunu yaşadığını, Karaman’a evini taşıdığını belirterek Toplu İş Sözleşmesinin 19uncu maddesi ve Anayasanın 42nci maddesine istinaden Karaman iline nakil talep etmektedir. 

Bakanlığın cevabı ;

.Sürekli İşçi personele ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasında “Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir.” hükmüne yer verilmiş olup adı geçenin Karaman iline atanmak üzere 04.09.2023 tarihli dilekçesiyle yer değiştirme talebinde bulunduğu, yukarıda belirtilen mevzuat uyarınca değerlendirildiği ve uygun görülmediği, bu kapsamda hazırlanan 07.09.2023 tarihli ve sayılı yazılarının tarafına tebliğ edilmek üzere Hatay Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildiği

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2022 Yayınlandı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2022 Yayınlandı

Kararda ise ;

Açıklanan gerekçelerle BAŞVURUNUN KABULÜNE,

Başvuranın Karaman iline nakil talebinin kadro imkânları ve ihtiyaçlar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği hususunda SAĞLIK BAKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASINA,

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, SAĞLIK BAKANLIĞI tarafından bu karar üzerine tesis edilecek işlemlerin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,

Kararın BAŞVURANA VE SAĞLIK BAKANLIĞINA tebliğine,

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi’nce karar verildi.

Şeref MALKOÇ

Kamu Başdenetçisi

Editör: Sercan Yılmaz