Kamu Deneticiliği Kurumu  İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi kadrosunda çalışan personelin   eksik hesaplanan kıdem tazminatının yasal faizininde ödenmesi için tavsiyede bulundu.

 Kmu Deneticiliği Kurumu tarafından, ; İdarenin kişiye 2022 yılına ait Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı farklarını ödediği ancak tesis etmiş olduğu idari işlem nedeniyle kendi iradesi dışında ücreti zamanında ödenmemiş olan başvurana, ödemesi yapılan ücretlerin faizinin de ödenmesi gerektiği, bunun aksi yönünde tesis edilen idari işlemin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı ve  BAŞVURUNUN KABULÜNE; Başvurana ödemesi yapılan ücretlerin faizinin de ödenmesi gerektiği hususunda İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE TAVSİYEDE BULUNULMASINA, karar verdi.

İlgili Karar.pdf

Editör: TE Bilisim