Kamu Denrticiliği Kurumu (KDK)' ya  yapılan  başvuruda  özetle; 25/11/2010 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı'na bağlı farklı İlçe Devlet Hastanelerinde asaleten Hastane Müdürü olarak görev yaptığını ve halen Siirt Devlet Hastanesi’nde (Hastane Müdürü kadro standardı olmayan Hastane) yaklaşık 2,5 yıldır görev yapmakta olduğunu, annesinin 75 babasının 85 yaşında olduğu, kamuda 27 senedir hizmetinin bulunduğu, 12 yıl Siirt İl Sağlık Müdürlüğü’nde 8 yıl Niğde Devlet Hastanesi’nde, 3 yıl Balıkesir Devlet Hastanesi’nde ve yaklaşık 2.5 yıl Siirt Devlet Hastanesi’nde olmak üzere yaklaşık 14 yıldır birinci derece kalkınmada öncelikli ilçelerde hastane müdürü olarak görev yaptığını, Siirt Sağlık Müdürlüğü’nde aynı hizmet grubunda boş bulunan Şube Müdürlüğü'ne (Şube Müdürü kadro standardında olduğu) naklen atanma talebinin olduğu, İl Sağlık Müdürlüğü taleplerini aynı yıl içerisinde uygun görüp 3 kez Sağlık Bakanlığı’na yazmasına rağmen, Bakanlık 2 başvurusunu reddettiğini, İl Merkezine Şube Müdürü olarak atanma talebinin değerlendirilmesi talep edildi.

KDK,  başvuranın Siirt İl Sağlık Müdürlüğü’ne şube müdürü kadrosunda atanma talebinin boş kadro durumu dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi hususunda SAĞLIK BAKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASINA 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; İdare tarafından bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna, Kararın BAŞVURANA ve SAĞLIK BAKANLIĞINA tebliğine karar verdi

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik

Karar İçin Tıklayınız

Editör: Ceren Yıldız