Samsun Gazi Devlet Hastanesinde  görev yapan hemşire  Kamu Deneticiliği Kurumu (KDK)' na yaptığı başvuruda; , 2023 yılı Haziran ayındaki çalışma süresinin 149 saat olarak belirlenmesi nedeniyle tarafına 59 saatlik nöbet ücreti yatırıldığını, idari izinli sayılan günlerin çalışılması gereken süre olarak dikkate alınması nedeniyle 13 saatlik hak kaybı meydana geldiğini, söz konusu hak kaybının ücret ödenerek veya izin kullandırılarak telafi edilmesi için talepte bulunduğunu, ancak söz konusu talebin reddedildiğini belirterek, çalışma süresine ilave edilen 13 saat için ödeme yapılasını veya izin kullandırılmasını talep etti.

KDK tarafından yapılan değerlendirmede,  mevzuat hükümleri uyarınca, mezkûr Toplu Sözleşmenin 44 üncü maddesi gereğince 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi kapsamında sayılan yerlerde resmi ve dinî bayram tatili sebebiyle verilen genel idari izin günlerinde fiilen görev yapanlara, çalıştıkları süre ile orantılı olarak izin kullandırılması, izin kullandırılmasının mümkün olmaması halinde ise bu çalışılan süreler karşılığında 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi kapsamında nöbet ücreti ödenmesi gerektiği, başvuranın ise dini bayram nedeniyle idari izin verilen 26-27 Haziran 2023 tarihlerinde saat 08.00-16.00 saatleri arasında fiilen çalışması bulunmadığından söz konusu düzenlemeden yararlanma imkanın bulunmadığı, yukarda ayrıntılı olarak yer verildiği üzere Devlet memurlarına verilen idari izin sürelerinin, Devlet memurlarının kanuni haftalık çalışma süresinde herhangi bir değişiklik meydana getirmediği, bu nedenle dini bayram nedeniyle idari izin verilen 26-27 Haziran 2023 günlerinin haftalık/aylık çalışılması gereken süre içerisinde değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından çalışma süresine ilave edilen 13 saat için nöbet ücreti ödenmesi veya izin kullandırılması talebinin İdare tarafından reddedilmesi işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatini bildirdi ve başvuru reddetti.

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği yayınlandı Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği yayınlandı

Karar İçin Tıklayınız

Editör: Ceren Yıldız