SES Muğla Şubesi, Muğla Tabip Odası, Genel Sağlık İş Sendikası Muğla Şubesi, Birlik ve Dayanışma Sendikası Muğla Şubesi, Muğla Aile Sağlığı Çalışanları Derneği ve Hekim Birliği Sendikası Muğla Şubesi tarafından ortak düzenlenen basın açıklamasını SES Şube Eş Başkanı Havana Çakar okudu.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde yapılmak istenen basın açıklaması izin verilmemesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde yapıldı.

“SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN ÖZLÜK HAKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME OLMAMASI DİKKAT ÇEKİCİ”

Sağlıkla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında 5 Şubat 2024 tarihli kanun teklifi ile ilgili öneri ve eleştirilerinin dikkate alınmadığını söyleyen SES Şube Eş Başkanı Havana Çakar, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sağlıkla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında 5 Şubat 2024 tarihli kanun teklifi ile ilgili görüşlerimizi Emek Meslek Örgütleri olarak 6 Şubat 2024 tarihinde basın ve kamuoyu ile paylaşmış ayrıca görüşlerimizi siyasi partilere de göndermiştik. Şube/temsilciliklerimiz tarafından da tüm illerin milletvekilleri ile görüşlerimizi paylaşmaya çalışmış ve itiraz noktalarımız ile önerilerimiz doğrultusunda düzenleme yapılmasını talep etmiştik.

Ancak öneri ve eleştirilerimiz dikkate alınmadan TBMM komisyonundan yasa olduğu gibi geçirilmiş ve TBMM Genel Kuruluna hızlıca getirilmek istenmektedir.

Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanlarına yapılan destek ödemesinin disiplin cezası alınması halinde kesintiye uğraması ile ilgili düzenleme yapılmaya çalışılmaktadır. Defalarca mahkemelerce kesin karar verilerek ikili ceza uygulanmayacağına dair maddeler varken yeniden kanunlaştırılmaya çalışılmasındaki ısrar devam etmektedir.

Etik kurulların oluşması, hangi araştırmaların izne veya bildirime tabi olacağına dair kısımdaki özerkliği olmayan ve halk sağlığını tehlikeye atabilecek düzenlemelere dair kaygılarımız artmaktadır.

Beşeri tıbbi ürünler ile tıbbi cihazların bilimsel araştırma amacı ile insanlar üzerinde kullanılmasına yönelik çeşitli yeni kurallar getirilmiştir. İncelediğimizde bu kurallara aykırı faaliyet yürütenlere yönelik yaptırım maddelerinin yeterli ve caydırıcı olmadığı görülecektir. Bu durumda insanların tıbbi deneylerde kullanılmasının yolu biraz daha açılmış olacaktır. Bu madde oldukça ciddidir. Bu konuda alandaki meslek kuruluşlarının mutlaka ve mutlaka görüşlerinin alınması gerekmektedir.

Sağlık emekçilerinin özlük haklarına ilişkin düzenleme olmaması dikkat çekicidir.

“AÇTIĞIMIZ DAVALAR VE İTİRAZLARIMIZ GÖRMEZDEN GELİNMEKTEDİR”

Eğitim Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastanelerinin birlikte kullanım protokollerine karşı yıllardır açtığımız davalar ve itirazlarımız görmezden gelinmektedir.

Ebelerin meslek tanımlarına dair düzenlemede belirsizlik bulunmakta olup bu konunun ilgili uzmanlık alanlarına danışılarak ve özellikle sosyal tarafların görüşü alınarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bu düzenlemeler ebelerin görev ve sorumluluğunu tanımlamak bakımından olumlu ancak tıbbi gereklilik bakımından yaratacağı çeşitli sorunların da göz önüne alınması gerekmektedir.

Sedyeden düşürdükleri hasta ölünce hapisle yargılanacaklar! Sedyeden düşürdükleri hasta ölünce hapisle yargılanacaklar!

Ve daha birçok başlıktaki kanun maddesine yönelik itirazlarımız var. Kanun tasarıları hazırlanmadan ve TBMM’ye sunulmadan ilgili emek ve meslek örgütlerinin katılımı ve görüşleri doğrultusunda hazırlanmalıdır.

“SAĞLIK EMEKÇİLERİ İÇİN BİR CEZA YASASIDIR”

Bakanlığın olumlu iyileştirmeler olarak duyurduğu bu yasa daha çok sağlık emekçileri için bir ceza yasasıdır. Mali ve özlük haklarımızda hiçbir iyileştirme olmayacağı gibi disiplin cezası alanların ek ödemeleri kesilecek. Emeğimizin karşılığını almak yerine yine yeniden bir ceza yasası meclisten geçiriliyor. Bir suça iki kez ceza verilmez diyen Anayasa Mahkemesi Kararı gene yok sayılmaktadır.

Buradan iktidar partisine soruyoruz; bu aceleniz nedir? Tarafların görüşlerini almadan sürekli itirazlara ve yargıya konu olacak düzenlemeler yapmaktan neden vazgeçmiyorsunuz? TBMM’de temsili olan tüm siyasi partilere de çağrıda bulunuyoruz. Bu kanun teklifinin mevcut haliyle geçmemesi için tüm gücünüzle çaba içinde olmanızı istiyoruz.

Sağlık emekçilerinin talebi yoksulluk sınırı üzerinde tek kalem maaş sistemidir.”

Kaynak: rss