Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesine dair sosyal medya adresinden açıklama yaptı.

"Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi gözden geçirilmelidir." diyen Yalçın'ın açıklaması şu şekilde;

Malazgirt’te hemşire evinde ölü bulundu Malazgirt’te hemşire evinde ölü bulundu

Kamu kaynaklarının tasarruf prensiplerine uygun bir şekilde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, kurumlarımızın harcamalarında tasarruf sağlanması amacıyla 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 17 Mayıs 2024 tarih ve 32549 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

" Kamuda, israfı ortadan kaldıracak düzenlemelere destek verdiğimizi belirtirken, defaatle her mecrada söylediğimiz gibi kamuda emekten ve alın terinden tasarruf edilmemesi gerektiğini de bir kez daha yineliyoruz." ??

Öncelikle, 3. Dönem Toplu Sözleşmeden bu yana kazanımımız olan "Servis Hizmetinin sunulması" hükmü dahil, Anayasal hak olarak Toplu Sözleşme'nin bizatihi "Tarafı" sıfatıyla bağıtladığımız hükümlerine yönelik düzenleyici işlem tesis edilmesini doğru bulmadığımızı, bu durumun başta Anayasa olmak üzere ILO normlarına, uluslararası sözleşmelere ve toplu sözleşmenin özerkliği ilkesine aykırılık oluşturacağını ifade ediyoruz.

Sadece rakamsal tutarlar üzerinden hesaplanan fakat yıllık bütçede Hazine ve Maliye'ye büyük kar ya da getiri sağlamayacak bu düzenleme; hem Türkiye'nin sendikal perspektifine hem Türkiye'nin uluslararası arenada sendikal duruşuna zarar verecek, aynı zamanda masada bağıtlanan kazanımlar üzerinde "3. Taraflar tasarrufta bulunuyor" yanlışına yol açarak sorunu daha da büyütecektir.

Diğer taraftan, Tasarruf ve Verimlilik paketi ile sadece kamu görevlilerine Servis Hizmeti noktasında tedbir ya da önlem alınmıyor, diğer kamu çalışanları da bu noktada olumsuz etkileniyor.

Sadece servis hizmeti üzerinden değil diğer toplu sözleşme kazanımlarımız üzerinden de "tasarruf" adı altında engel konulması kabul edilemez. ??

Buna ilave olarak, Koruyucu Giyim hususuna ilişkin açıkça tedbir getirilerek ifade edilen hükümlere ilave olarak fazla çalışma, nöbet ücreti, personel istihdamı, personel görevlendirilmesi ve benzeri hususlar üzerinde de tasarruf yapılması, kamuya getiri sağlamayacak; çalışma huzurunu, çalışma yoğunluğunu, personel ihtiyacını, kamu hizmetinin kalitesini ve hizmetin sürekliliğini maalesef olumsuz etkileyecektir.

Memur-Sen olarak; toplu sözleşme masasında gece-gündüz demeden mücadele ve müzakere ile elde ettiğimiz kazanımların eksiksiz uygulanması için mücadelemiz sürecektir.

Toplu Sözleşme hükümlerimize yönelik başta bu düzenleyici işlem olmak üzere bütün iş ve işlemleri Sendikalarımız ve Konfederasyonumuz takip etmektedir. Önümüzdeki süreçte hükümlerimizin engellenmesine yönelik düzenlemelerin yargıya taşınması noktasında da gerekli adımları atacak, kamu görevlilerimizin haklarında geriye gidilmesine izin vermeyeceğiz.

Kaynak: rss