personel sağlık

Bilindiği üzere; 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24. maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Uygulama Tebliği hazırlanmıştır.

Türkiye'de HIV artış eğiliminde: Gizli pandemi gibi! Türkiye'de HIV artış eğiliminde: Gizli pandemi gibi!

696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçen işçiler yönünden tayin hakkı (işçinin görev yerinin değiştirilmesi) hususunda ek bir düzenleme bulunmamakta olup KHK uyarınca, taşeron işçiler çakılı kadro ile kamu kurumlarına alındıklarından yasal herhangi bir değişiklik yapılmadığı takdirde, emekli oluncaya kadar mevcut kurumlarında çalışabilecekler, eğitim, eş durumu gibi nedenlerle tayin isteyemeyeceklerdir.

Ancak yapılan bu uygulama bir çok işçi açısından mağduriyetlere sebep olmaktadır.Aynı iş yerinde 696 sayılı KHK sonrasında çalışan işçiler belli bri süre çalıştıktan sonra tayin hakkına sahip olabilmektedir.Aynı işi yapan işçilerden bir kısmının tayin hakkı varken 696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilere bu hakkın verilmemiş olması çalışma barışını bozmaktadır.

Kadroya geçen 4 d işçilere  tayin hakkı verilmemesi nedeniyle  evlilik, eğitim diğer ailevi durumlar nedeniyle işçiler mağdur olmakta son çare olarak ise istifa etmek zorunda kalmaktadırlar.

Kamuda çalışan binlerce işçinin bu mağduriyetinin bir an önce gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak sonlandırılması gerekmektedir.

Editör: Sercan Yılmaz