İngiltere’deki Warwick Üniversitesi Klinik Araştırmalar Birimi tarafından yapılan araştırmada hastane dışı kalp krizleri üzerinde yapılan analizde, ilk yardım konusunda insanların donanımsız olduğunu gösteriyor.

Ulusal bir araştırma veri tabanı, İngiltere’de 2022 yılı için kalp krizi vakalarına ilişkin net rakamları ortaya çıkardı. Hayatta kalma oranları düşük kalıyor; hastaların yaklaşık %8’i, kalp durmasından sonra 30 güne kadar hayatta kalıyor.

Ambulans servisi, İngiltere’de hastane dışında kalp krizi geçiren yaklaşık 35.000 hastaya resüsitasyon gerçekleştirdi . Kalp krizlerinin üçte ikisi erkeklerde meydana geldi ve yaklaşık %80’i hastanın olağan ikametgahında meydana geldi.

Hastaların dörtte birinin hastaneye vardıklarında kalpleri yeniden çalışıyordu. 12 hastadan 1’inden azı 30 güne kadar hayatta kaldı. Bu, 2021 yılına göre hafif bir düşüş.

Memur maaşına enflasyon farkı garanti Memur maaşına enflasyon farkı garanti

Halk, vakaların %70’inden fazlasında kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) gerçekleştirdi ancak vakaların %10’undan azında halka açık bir defibrilatör kullandı. Her iki rakam da 2021’e göre bir artışı temsil ediyor.

Bu bulgular, Warwick Üniversitesi Klinik Araştırmalar Birimi merkezli Hastane Dışı Kardiyak Arrest Sonuçları (OHCAO) Kayıt Defteri tarafından, tüm İngiliz bölgesel ambulans hizmetleri tarafından sunulan veriler kullanılarak yayınlanmaktadır. Amacı, hastane dışı kalp durması sonuçlarını iyileştirmeye yönelik Birleşik Krallık girişimlerini desteklemek için yüksek kaliteli verileri toplamak ve özetlemektir.

Warwick Tıp Fakültesi Klinik Öğretim Görevlisi ve OHCAO kaydının baş araştırmacısı Dr. Christopher Smith şunları söyledi: “OHCAO kaydındaki rakamlar bize hastane dışı kalp durmasından hayatta kalma oranının düşük olduğunu gösteriyor; yaklaşık 12’de 1 ile. Hayatta kalan ve hastaneden ayrılan insanlar.

Bu rapor, hayatta kalma, CPR ve defibrilatör trendlerine önemli bir ışık tutuyor ve daha fazla hayat kurtarmak için çalışırken veriye dayalı bir yaklaşım uygulamamıza olanak tanıyor.

“Artık verilerde ortaya çıkan eşitsizlikleri gidermeye, CPR farkındalığını artırmaya ve halka açık defibrilatörün daha geniş çapta kullanılmasını savunmaya odaklanmalıyız.”

“Her saniye hayati önem taşıyor”
Sağlıkta İnovasyon Programları Direktörümüz Judy O’Sullivan şunları söyledi: “Birisi kalp krizi geçirdiğinde her saniye hayati öneme sahiptir. Hızlı CPR ve defibrilasyon yaşamla ölüm arasındaki fark olabilir. Bu rakamlar, hastane dışı kalp durmasının ardından endişe verici derecede düşük hayatta kalma oranlarının altını çiziyor ve bir hayat kurtarmaya yardımcı olacak pek çok fırsatın kaçırıldığını gösteriyor. Bunu değiştirmemiz gerekiyor.

Editör: Sercan Yılmaz