Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesinde Çocuk Gelişim Uzmanına  adli işlemlerle ilgili çağrıldığı bir görevde şehir dışında olmasına ifade etmesine rağmen “Kasıtlı olarak verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirememek” fiilini işlediği gerekçesiyle kınama cezası verilmişti.

Türk Sağlık Sen  tarafından söz konusu cezanın iptali için dava açılmıştı. Davayı görüşen Bolu İdare Mahkemesi verdiği kararda Haziran ayı görev listesinin davacı üyemizin göreve çağrılma tarihi olan 4 Haziran’dan 3 gün sonra tebliğ edildiği ve kolluk kuvvetleri tarafından da aranmadığına dikkat çekti. 

“Nöbet Ücretlerinin Artırılması TBMM’de Görüşülen Kanun Teklifine Girmeli” “Nöbet Ücretlerinin Artırılması TBMM’de Görüşülen Kanun Teklifine Girmeli”

Mahkeme kasıtlı olarak göreve gitmeme fiilini işlemediğine hükmederek kendisine verilen cezayı iptal etti. 

Açılan dava ile ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağlık Sen ve Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci “ İdareler; çalışanlara çeşitli bahanelerle ceza vermeyi bırakmalıdır.  İlgili çalışanın hiçbir sorumluluğu olmadığı halde idarelerin ceza vermesi kabul edilir bir durum değildir. Kamu hizmetinde idareler işlerini gereği gibi yaparlarsa bir aksama olmaz. Türk Sağlık-Sen olarak haksızlığa uğrayan her üyemizin yanındayız ve haklarını savunuruz.” dedi.

Editör: Ceren Yıldız