Her yıl Ocak ayında maaşlarından %15 oranında gelir vergisi kesilen Devlet memurlarının tamamı yılın ilerleyen aylarında sırası ile  % 15, % 20, % 27, % 35 % 40'lık vergi dilimlerine giriyorlar

personel sağlık net

Yılda 1,5 Maaş Vergiye

Maaşlar,zamlar ,  vergi dilimleri ve ilgili aylar hesaplandığında bir memur genel olarak  1 yılda 1,5 maaş tutarından vergi ödüyor. 

Ortalama 40 bin lira maaş alan bir hemşire yıl sonundan 60 bin lira , ortalama 100 bin lira maaş (ek ödemeler dahil)  alan bir uzman doktor yıl sonundan 150 bin lira vergi ödemektetir. 

Ödenen bu vergilerle birçok KOBİ'den daha fazla vergi ödeyen memurların ödedikleri vergiler açıklanması halinde özellikle ilçe ve kasabalarda vergi rekortmeni olacakları açıktır. 

TEİS Başkanı: Bazı ilaçlar bulunamıyor TEİS Başkanı: Bazı ilaçlar bulunamıyor

Birçok sarraf, müteahhit ve büyük esnaf dahi bir doktorun ödediği vergiyi asla ödemiyor.

Sağlıkçılar Dezavantajlı Grupta

Sağlıkta olduğu gibi diğer kurumlarda da ek ödemeler mevcut ancak sağlıktaki ek ödemelerin tamamı vergiye tabi iken diğer kurumlarda tazminat adı altından ödeme alındığı için bir kısım gelirler vergiye tabi değil. Sağlıkta sadece nöbet parası vergiye tabi değil. Bunun dışından bütün kalemler vergiye tabi. 

Temmuz Zammı Hissedilmiyor Bile

Memurlara yılın 2. yarısında yapılan oransal zam vergi dilimi nedeniyle personel tarafından ne hesaplanabiliyor neden hissedilebiliyor. %27'lik dilimdeki memura gelecek zam için öncelikle vergi dilimini aşacak bir zam yapılması gerekiyor. 

bu bir personel sağlık haberidir

Editör: Sercan Yılmaz