İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

Sağlık Uzman Yardımcısı Olarak Yerleşenlerin İstenen Belgeler Sağlık Uzman Yardımcısı Olarak Yerleşenlerin İstenen Belgeler

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Başvuru

No

Ünvan

Kadro

Sayısı

Cinsiyet

Aranan Nitelikler

TN-M 1

Teknisyen (Görüntü ve Ses Sistemleri)

1

Erkek

 • Avcılar ve Büyükçekmece Yerleşkeleri Mühendislik Fakültesi bünyesinde görev yapacaktır.
 • Meslek Liselerinin Elektrik – Elektronik Teknolojisi Bölümü Görüntü ve Ses Sistemleri alanından mezun olmak.
 • 2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
 • Askerlikle ilişiği bulunmamak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Rektörlük tarafından gerekli görüldüğü hallerde görev yerlerinde değişiklik yapılabilecektir.

TN-M 2

Teknisyen (Elektrik Elektronik)

1

Erkek

 • Avcılar ve Büyükçekmece Yerleşkeleri Mühendislik Fakültesi bünyesinde görev yapacaktır.
 • Meslek Liselerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektrik Tesisatları ve Pano Montorlugu, Elektronik bölümlerinden / alanlarından birinden mezun olmak.
 • 2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
 • Askerlikle ilişiği bulunmamak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Rektörlük tarafından gerekli görüldüğü hallerde görev yerlerinde değişiklik yapılabilecektir.

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

Başvuru No

Ünvan

Kadro

Sayısı

Cinsiyet

Aranan Nitelikler

D.P.HB-

CTF 1

Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği)

17

Erkek

 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde görev yapacaktır.
 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak.
 • Ortaöğretim düzeyinde (P94 puan türü) 2022 KPSS’ye girmiş olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Askerlikle ilişiği bulunmamak.
 • Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Rektörlük tarafından gerekli görüldüğü hallerde görev yerlerinde değişiklik yapılabilecektir.

HM-CTF

1

Hemşire

24

Kadın/

Erkek

 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde görev yapacaktır.
 • Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak
 • 2022 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Rektörlük tarafından gerekli görüldüğü hallerde görev yerlerinde değişiklik yapılabilecektir.

S.T-CTF

1

Sağlık

Teknikeri (Tıbbi Sekreter)

1

Kadın/

Erkek

 • Cerrahpaşa T ıp Fakültesi bünyesinde görev yapacaktır.
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programından mezun olmak.
 • 2022 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Rektörlük tarafından gerekli görüldüğü hallerde görev yerlerinde değişiklik yapılabilecektir.

S.T-CTF

2

Sağlık

Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar)

6

Kadın/

Erkek

 • Cerrahpaşa T ıp Fakültesi bünyesinde görev yapacaktır.
 • T ıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olmak.
 • 2022 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Rektörlük tarafından gerekli görüldüğü hallerde görev yerlerinde değişiklik yapılabilecektir.

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Başvuru

No

Ünvan

Kadro

Sayısı

Cinsiyet

Aranan Nitelikler

PS-SKS 1

Psikolog

1

Kadın/

Erkek

 • Avcılar Yerleşkesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Rehberlik, Danışmanlık ve Sosyal Destek biriminde görev yapacaktır.
 • Psikoloji lisans programından mezun olmak
 • 2022 KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Rektörlük tarafından gerekli görüldüğü hallerde görev yerlerinde değişiklik yapılabilecektir.

S.T-SKS

1

Sağlık

Teknikeri (Tıbbi Sekreter)

1

Kadın/

Erkek

 • Avcılar Yerleşkesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mediko Sosyal Merkezi bünyesinde görev yapacaktır.
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programından mezun olmak.
 • 2022 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Rektörlük tarafından gerekli görüldüğü hallerde görev yerlerinde değişiklik yapılabilecektir.

GENEL ŞARTLAR
1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4-Hali hazırda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa personeli olmamak.
5-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.
6-    “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.
7-5917 sayılı Kanunun 47. maddesi’nin 5. fıkrası (A) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli Personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
8-    Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
9-    Adayların ilgili 2022 KPSS (B) grubu puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ortaöğretim Mezunları için 2022 KPSS-P94, Ön Lisans Mezunları için 2022 KPSS-P93, Lisans Mezunları için 2022 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ:
Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde https://personelbasvuru.iuc.edu.tr internet adresi üzerinden kayıt oluşturularak online olarak yapılacaktır.
Sadece bir pozisyon için aranılan başvuru nosu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren, online başvurusunu tamamlamayan, yüklenmesi istenen belgelerin eksik olması veya okunaklı olmaması halinde veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılamayacaktır.

BAŞVURU İÇİN YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER:
1)    Fotoğraf (son 6 ay içersinde çekilmiş vesikalık-jpg formatında)
2)    Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezuniyet şartı istenen kadrolar için diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (barkodlu e- Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
3)    Erkek adaylar için Askerlik Belgesi (barkodlu e- Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
4)    Teknisyen kadroları için kısa özgeçmişini anlatan CV
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
✓    Başvurular komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 15 iş günü içinde https://personel.iuc.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
✓    İşe alınacak adaylarla atama işleminden sonra Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Hizmet Sözleşmesi yapılacaktır.
✓    Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
✓    Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
✓    Atanmaya hak kazananlar tam teşekküllü kamu hastanesinden görevlerini yapmaya engel teşkil etmediğini gösteren heyet raporu almak zorundadır.
✓    Atanmaya hak kazandığı halde istenilen evrakları süresinde teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılır ve yerine en yüksek puanlıdan başlanmak üzere yedek adaylardan atama yapılır.
✓    Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ve “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince ilgisine göre güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak olup sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.
✓    Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
✓    İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir

Editör: Sercan Yılmaz