STANBUL PROTOKOLÜ EĞİTİMİ 21.12.2023/1

22 Aralık 2023

İSTANBUL PROTOKOLÜ EĞİTİM RAPORU

“İnsan Hakları Eylem Planı” kapsamında, 2021/9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 30 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan planın bir parçası olarak, “Adli muayene ve raporlama işlemlerinin İstanbul Protokolü ve uluslararası standartlara uyumunun sağlanması” amacıyla düzenlenen İstanbul Protokolü Eğitimi'nin ilk oturumu, 23 kişinin katılımıyla 21.12.2023 Perşembe günü MAEDH Başhekimlik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Eğitimde, ÇOMÜ Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Esin AKGÜL KALKAN'ın değerli katkılarıyla önemli bilgiler paylaşıldı. Eğitime katılan tüm katılımcılara, katılım belgeleri takdim edildi.


Kurum ve Kişiler Hakkında Bilgiler:

MAEDH (Merkezi Adli Evrak Dağıtım Hizmetleri): Türkiye genelinde adli tıp hizmetlerini yürüten bir merkezi kuruluştur. İstanbul Protokolü Eğitimi gibi etkinliklerle adli muayene ve raporlama süreçlerinin standardizasyonunu sağlamaktadır.

ÇOMÜ Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Esin AKGÜL KALKAN: Adli tıp alanında uzmanlaşmış bir akademisyen ve liderdir. İstanbul Protokolü Eğitimi'nde sağladığı katkılarla tanınan Doç. Dr. Esin AKGÜL KALKAN, adli tıp disiplinindeki çalışmalarıyla bilinir.


İstanbul Protokolü: Adli muayene ve raporlama işlemlerinde uluslararası standartları belirlemek amacıyla hazırlanmış bir protokoldür. İnsan haklarına saygıyı esas alarak, adli tıp süreçlerinin güvenilir ve adil bir şekilde yürütülmesini sağlamayı hedefler.


Katılım Belgeleri: Eğitime katılanlara sunulan belgelerdir. Bu belgeler, katılımcının eğitime aktif bir şekilde iştirak ettiğini ve kazanılan bilgileri belgelendirdiğini gösterir.

TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı


 

Kaynak: rss