Hekim Sen, Sağlıkta şiddete karşı, önleyici tedbirler ve uygulanabilir caydırıcı cezaların alınması için bir türlü kesin adımlar atamayan Sağlık Bakanlığı’nın atamış olduğu idarecilerin, mevcut genelgeleri bile uygulamaktan aciz kalması, sahada hekim ve sağlık çalışanlarını zor durumda bırakmaktadır" dedi.

Hekim Sen,  sosyal medyadan yaptığı açıklamada  atamalarda liyakatin önemine vurgu yaparak, "Sağlık Bakanlığı’nın “Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Konulu” 2012/23 Sayılı Genelge’sinin “Risk Değerlendirmesi ve Güvenlik Tedbirleri” başlıklı M. 3/b’de “Acil servis, yoğun bakım ve ameliyathane gibi şiddet riskinin yüksek olduğu bölümlerin bekleme alanlarında gerekirse sayıları artırılarak yeterli güvenlik elemanı bulundurulacaktır”, denilerek acil servis, yoğun bakım ve ameliyathane bekleme alanlarında güvenlik önlemlerinin artırılması amaçlanmıştır. Ancak ne acil servislerde ne yoğun bakım ve ameliyathane bekleme alanlarında gerekli güvenlik tedbirleri alınmadığından, sağlık çalışanlarına şiddet her geçen gün artmaktadır.

Yine aynı genelgenin “Hizmetten Çekilme” başlıklı M.6/b’de “Bildirim üzerine yetkili yönetici, olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığı hakkında gecikmeksizin karar verecektir.“ denilerek şiddete uğrayan hekimin acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme hakkının bulunduğu belirtilmiştir. Ancak idareciler tarafından şiddete uğrayan hekimin hizmetten çekilme hakkının kullanmasına izin verilme" diğini açıkladı.

Sağlık çalışanlarına Bayram ikramiyesi verilmelidir Sağlık çalışanlarına Bayram ikramiyesi verilmelidir

Editör: Ceren Yıldız