Davayı Görüşen İzmir 4. İdare Mahkemesi verdiği kararda Hemşirenin Muğla Sıtkı Koçman Üniversite’sine yaptığı tayin başvurusun kabul edildiği fakat Ege Üniversitesi’nin personel yetersizliği bahanesiyle muva fakat vermediğine dikkat çekti. 

Mahkeme kararında aile biriminin muhafazasının Anayasal güvence altına alındığı belirtildi.  Her ne kadar personel ihtiyacı gerekçe gösterilerek muvafakat verilmese kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı gereği ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel hayatları ve koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde ve yerde çalışmaları durumunda kamu hizmetinden beklenen yararın artacağı, bununda kamu yararına uygun düşeceği belirtildi. 

Hemşirenin nakil talebinin reddine yönelik tesis edilen dava işleminde hukuka uyarlılık bulunmadığına hükmedildi. 

Sağlık Sen'den  Ramazan Ayı Boyunca "Şimdi Dayanışma Vakti" projesi Sağlık Sen'den Ramazan Ayı Boyunca "Şimdi Dayanışma Vakti" projesi

Mahkeme hemşire ile eşinin ayrı şehirlerde yaşıyor olmaları ve çocukları olduğu göz önüne alındığında telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceğinden dava konusu işlemin yürütmesini durdurulmasına karar verdi. 

TSS

Editör: Sercan Yılmaz