Hekimsen'den yapılan yazılı açıklama;

 Tüm Türkiye'de İş Bırakma Eylem Kararı: Hekimsen 16 Şubat 2024 tarihlerinde tüm Türkiye'de iş bırakma kararı almıştır. Ayrıca 14, 15 ve 16 Şubat'ta acil servis yeşil alanda reçete yazmama; 15 - 16 Şubat tarihlerinde kurumlarda basın açıklaması eylemleri gerçekleştirilecektir. Güvenlik endişesi olan tüm çalışanlarımızın güvenlik nedenleri ile iş yerlerinde bulunmamaları önemle duyurulur.

Hekimsen Sendikası; "Beyaz Reform" adı altında yapılan düzenlemelerin yetersizliği, çok uzun zamandan beri sayısı yüzlerce olan hata ve eksikliklerin giderilmemesi, tüm görüşme taleplerimize olumsuz yanıt verilmesi, tıbbın değersizleştirilmesi, sağlıkta şiddetin, malpraktis sorunlarının çözülmemesi, tüm sağlık çalışanlarının birbirine düşürülüp haklarının yenilmesi ve en son olarakta hekimlerin kanuni iş bırakma haklarının mobing yöntemleri ile ellerindenalınması kanun tasarısına tepki olarak 14, 15 ve 16 Şubat 2024 tarihlerinde acil polikliniklerinde yeşil triyajda reçete yazmama, yine 15 ve 16 Şubat 2024 tarihlerinde kurumlarda basın açıklaması, 16 Şubat 2024 tarihinde de tüm Türkiye'de iş bırakma eylemi yapılması kararı almıştır.

Osman Kaya’dan 3+1’liler için tarihi adım! Osman Kaya’dan 3+1’liler için tarihi adım!

Bu bağlamda 16 Şubat 2024 tarihinde hiçbir poliklinik hizmeti yapılmayacaktır. Üyelerimiz servis çalışmalarını aksatmayacak şekilde, yeterli nöbetçi hekim ve diğer sağlık çalışanı bulundurmak şartıyla, eyleme katılabilirler (Tüm servis, klinik çalışmaları, doğum salonları, evde bakım hizmetleride bu kapsamdadır).Aile sağlığı merkezleri, esnek mesai dahil iş bırakma eylemine katılacaktır. Acil servis ve polikliniklerindeki yeşil triyajlı hastalarda tedavi ise sadece ampiriktedavi ve olması gerektiği gibi polikliniklere (eylem sonrasına) yönlendirmek şeklinde olacaktır. Tüm ADSM ve diğer bağlı diş poliklinikleri eylemekatılacaktır. Yapılacak iş bırakma eylemlerinde ayrıca elektif ameliyatlar yapılmayacaktır. İş bırakma eylemi gündüz mesai saatlerinde olacaktır. Tümçalışanlarımız için de, güvenlik sorunu olmayanların iş yerlerine gitmesi ancak poliklinik benzeri hizmetlerde bulunmaması önemle ricada bulunulur.

Bu yaptığımız eylemin sağlık sistemimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

İş Bırakma Eylemi: 16 Şubat 2024

Hekimsen Sendikası, 16 Şubat iş bırakma kararı almıştır. 139/2024 sayılı iş bırakma kararı ile tüm Türkiye genelinde iş bırakma kararı yapılacaktır. İş bırakma kararı ile 9 Şubat 2024 tarihinde tüm Türkiye'de doktorlar iş bırakacak, hiçbir poliklinik hizmeti yapılmayacaktır. İş bırakma kararı, tüm sağlık çalışanlarını da kapsamaktadır. Bunun yanında 14, 15 ve 16 Şubat tarihlerinde acil poliklinik yeşil alanlarda reçete yazmama, 15 ve 16 Şubat tarihlerinde ise kurumlarda basın açıklaması eylemleri yapılacaktır.

16 Şubat Doktorlar İş Bırakacak mı?

Tüm Türkiye genelinde 16 Şubat 2024 tarihinde iş bırakma eylemi yapılacaktır. 16 Şubat doktorlar iş bırakacaktır. İş bırakma eylemi kapsamında Hekimsen Sendikası'nın 139/2024 sayılı kararına uyan tüm sağlık çalışanları, o gün taciz ve güvenlik tehdidi gibi sebepler ile iş yerlerinde bulunmayacaktır. 

Kaynak: rss