21.03.2019 tarihinde Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mesai bitiminde bahçede yürüyen bir kadın hekimi takip edip arkasından yaklaşarak cinsel saldırıda bulunan, hekimin yere düşüp bağırması sonrasında kaçarak uzaklaşan saldırgan K.E. hakkında karar verildi.

Bakırköy 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ve Hukuk Büromuzca takip edilen davada, sanığın hafif zekâ geriliği ve konuşma bozukluğu tanıları sebebiyle yaptığı eylemin anlam ve sonuçlarını idrak edemediği ileri sürülmüştü. Bu nedenle sanık önce Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu, ardından Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından muayene edilmiş ve özetle; “suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızaya delalet edecek tıbbi buğu ve belgeye rastlanmadığı, sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğu” sonucuna ulaşılmıştı.

Gaziantep'teki hastane önü kana bulandı Gaziantep'teki hastane önü kana bulandı

Buna karşın Bakırköy 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 22.11.2022 tarihinde dosyadaki delillerle bağdaşmayacak şekilde sanığın beraatine karar verildi. Gerekçe olarak da “sanığın mağduru teyzesine benzettiği için bu eylemi gerçekleştirdiği, suç kastının bulunmadığı” ifadelerine yer verildi.

Hukuk Büromuzca bu haksız karara karşı istinaf yoluna başvuruldu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi de 22.02.2023 tarihinde başvurumuzu haklı bularak ilk derece mahkemesi kararını bozdu. Bakırköy 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yeniden yargılama sonucunda ise 18.04.2024 tarihinde bu kez sanık hakkında mahkûmiyet kararı verildi. Sanığa, mağdur hekime yönelik “basit cinsel saldırı” eylemi nedeniyle TCK’nın 102/1-1. cümlesi uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Bu karara karşı sanığın da istinaf yoluna başvurma imkânı mevcut olup, kararın bu şekilde onanması halinde verilen cezanın infazı gerçekleşecektir.

Bilginize sunarız.

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu

Editör: Sercan Yılmaz