Sendika: Hastanede Sürgünü Mahkemeden İptal Ettirdik

Genel Sağlık İş'ten yapılan açıklama

Sendika: Hastanede Sürgünü Mahkemeden İptal Ettirdik

2547 sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesinin, kendisine, Üniversite içerisinde her türlü yetkiyi verdiğini, bu düzenlemenin, kendisine, hukuka aykırı ve keyfi idari işlem tesis etme özgürlüğü sunduğunu düşünen Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü, 19.08.2021 tarihinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki 2 Sendika İşyeri temsilcimizi de pasifize etmek için temsilcilerimizi Torbalı Meslek Yüksekokulu ile Efes Meslek Yüksekokulu’na birer yıl süre ile geçici olarak görevlendirmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü’nün hiçbir yasal dayanağı olmayan SÜRGÜN niteliğindeki idari işlemlerine karşı Sendikamız Hukuk Müşavirliği’nin yoğun çalışmaları neticesinde, İzmir İdare Mahkemelerinde iptal davaları açılmıştır. Kısa bir zaman önce, sürgüne maruz bırakılan üyelerimizden birisiyle ilgili olarak “İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin sürgüne geçit vermediği, üyemiz adına açılan davada iptal kararı verildiği” haberini paylaşmış, Genel Sağlık İş’in, daima keyfi ve hukuka aykırı idari işlemlerin karşısında durduğunu ve bundan sonra da durmaya devam edeceğini belirtmiştik.

Sürgüne maruz bırakılan üyelerimizden diğeriyle ilgili olarak da İzmir 6. İdare Mahkemesi’nde açılan davada yapılan yargılama sonucunda, “…2547 sayılı Yasanın yukarıda anılan hükmüyle üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerin herhangi birinde hizmetle ilgili olarak ortaya çıkan bir ihtiyacın, üniversitenin kendi personeli ile süratli bir biçimde karşılanmasını, böylece kamu hizmetinin aksamadan ve sürekli olarak yürütülmesinin amaçlanması, madde düzenlemesinde görev yerlerinin değiştirilmesi veya yeni görevler verilmesi yetkisinin “gerekli görülen haller” ile sınırlı olmak üzere kullanılabileceğinin belirtilmesi, görevlendirmenin, “gerekli durum” giderilinceye kadar sürecek bir geçicilik içermesi, Rektöre tanınan yetkinin personelin zorunlu ihtiyaç hallerinde ve belli sürelerle geçici görevlendirilmelerini içeren yetki olarak düzenlenmesi ve bir nakil maddesi olarak kullanılamayacağı hususları dikkate alındığında, 1 yıl süre ile tesis edilen dava konusu işlemin davacının, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki kadrosundan fiilen uzaklaştırılması ve naklen atanması sonucunu doğurduğu ve 2547 sayılı Yasada öngörülen görevlendirme koşullarını taşımadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hizmetin gereklerine ve hukuka uyarlık görülmemiştir.” denilerek, haklı davamızda, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü’nün SÜRGÜN NİTELİĞİNDEKİ İKİNCİ idari işleminin de İPTALİNE karar verilmiştir.


Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla


PERSONEL SAĞLIK İNSTAGRAM HESABI İÇİN TIKLAYINIZ 

Kararı değerlendiren Sendikamız Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur “Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü’nün “hukuku ayaklar altına alan” idari işlemlerinin yürürlükte kalmasının engellenmesi, Sendikamızın yoğun çalışmaları neticesinde gerçekleşebilmiştir. Hukuk, adalet, mahkemeler ve Genel Sağlık-İş, bir kez daha göstermiştir ki, “hiçbir Rektörün, hiçbir idarecinin, hiçbir makam sahibinin YETKİSİ SINIRSIZ DEĞİLDİR!” Hiçbir makamı işgal eden idareciler sonsuza dek bu makamlarda kalmaya devam etmeyeceği gibi, görevleri devam ettiği sürece HUKUKA UYGUN hareket etmek, adil kararlar vermek ve tüm idari personele eşit davranmak yükümlülüğü altındadırlar. Bu yükümlülüğün ihlali halinde GÖREVLERİNİ KÖTÜYE KULLANIP, işgal ettikleri makamların, kendilerine sınırsız güç vaat ettiği düşüncesinde olanların sonu, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü gibi olacak, hukuka aykırı ve keyfi idari işlemleri, mahkemelerce birer birer hukuk aleminden silinecektir.

Genel Sağlık-İş, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de “hukuk tanımaz, adalet bilmez, hukuku ayaklar altına alan idari işlemler tesis eden yasakçı ve sürgüncü zihniyetlerin” karşısında durmaya devam edecektir. Genel Sağlık-İş, kendisini, bu zihniyetlerle mücadele etmeye adamıştır. Bundan sonraki süreçte de hiçbir üyemiz, yasakçı ve sürgüncü zihniyetlerin “keyfi” idari işlemlerine, oturdukları makamların verdiği yetkilerin “sınırsız” olduğuna inanan idarecilere ezdirilmeyecektir. Adalet, tıpkı hava gibi, su gibidir. Adalet bir gün herkese lazım olacağı gibi, hukuka aykırı idari işlemler tesis eden Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü’ne de lazım olacaktır!

Sürgüncü ve yasakçı zihniyetin eseri olan “1 yıl süreli geçici görevlendirme idari işleminin” İPTALİ yönündeki karar, büyük bir hukuki kazanım olup, İzmir 6. İdare Mahkemesi kararını, tüm sağlık emekçilerine armağan ediyor, bu kararın alınmasındaki yoğun ve özverili çalışmaları nedeniyle Hukuk Müşavirlerimize teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Sercan Yılmaz

banner42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER