Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Basın Açıklaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Basın Açıklaması
Öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Nüket GÖÇMEN KARABEKİR’ in, DEÜ ve DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğine yönelik olarak, bazı basın organlarında yer alan beyanları neticesinde, aşağıdaki açıklamaları yapma zarureti doğmuştur.

Basın organlarında yer alan “Akupunktur Polikliniğinin”, Prof. Dr. Mete EDİZER döneminde, başhekim olarak görev yaptığı süre de dahil, emekli olduğu ana kadar faaliyette bulunduğu, herkes gibi, idaremizin de bildiği bir gerçektir. O tarihten itibaren devam eden poliklinik hizmeti, yaşadığımız Covid-19 pandemi sürecinde diğer pek çok poliklinikler gibi durdurulmuştur. Bu dönem içerisinde tüm polikliniklerimizde yapılması planlanan iyileştirme ve geliştirme çalışmalarımız kapsamında yaptığımız araştırmalar sonucu bu poliklinikle ilgili bilgi ve belgeler de araştırılmıştır. Ancak, akupunktur polikliniği hizmetinin uygulama merkezi olabilmesi için Sağlık Bakanlığımız Getat Uygulama ve Araştırma Merkezleri Yönetmeliğine göre yasal süreçleri tamamlayarak yetki belgesi almadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, bu hizmet geçici olarak durdurulmak zorunda kalınmıştır. Konuyla ilgili olarak, Prof. Dr. Nüket GÖÇMEN KARABEKİR’e durumu bildiren yazı yazılmıştır. Ancak, Prof. Dr. Nüket GÖÇMEN KARABEKİR, defaatle mevzubahis yazıyı tebellüğ etmekten imtina etmiştir. Bu arada, Sağlık Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’nün 31.03.2021 tarihli yazısında, İl Sağlık Müdürlüğünce adı geçen hekim ve hastanemiz adına “akupuntur yetki belgesi” nin düzenlenmediği de doğrulanmıştır.

Prof. Dr. Nüket GÖÇMEN KARABEKİR sertifikasının olduğunu bildirse de, kanunun emredici hükümleri gereği, akupunktur uygulamasının yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan alınması gereken uygulama merkezi ruhsatlandırması bulunmamaktadır. Kurumumuzda bulunmayan ve idarecilerin yaptığı araştırmalar sonucunda, böyle bir belgenin olmadığı çok yakın zamanda tespit edilebilmiştir. Gayet tabiidir ki, uzun zamandan bu yana klinik hizmeti veren merkezlerin işleyişi konusunda, herhangi bir şüphe yaşanması olağan değildir. Zira, bu poliklinik, eski başhekimlerden Prof. Dr. Mete EDİZER tarafından açılmıştır. Ve ruhsatsız olma ihtimali dahi son gelişmelere kadar düşünülmemiştir. Ancak son 1 yıldır yaşanan Covid-19 Pandemisi hergün yeni ihtiyaçlar doğurmakta ve idare çok dinamik bir süreç yönetmektedir. İhtiyaçlar doğrultusunda sadece poliklinikler değil tüm hastane birimlerinde değişiklikler yapılmaktadır. Bahsi geçen poliklinik de hastanemiz “Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji AD’nın talebi ile acil ihtiyaç duyulan “Enfeksiyon Hastalıkları Aşı Merkezi’ açılmak üzere planlanmıştır. Bu uygulamalarda hasta mağduriyeti değil, tam aksine toplum sağlığı ve ihtiyaçların karşılanması hedeflenmektedir.

Öte yandan, Prof. Dr. Nüket GÖÇMEN KARABEKİR’in basında yer alan haberlerde ileri sürdüğü hususlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kendisi DEÜ Tıp Fakültesi Anatomi AD. Öğretim Üyesi olup, halen bu Anabilim Dalında asli görevini yürütmektedir. Bu nedenle, basında yer alan, “… mesleğinin elinden alındığı “ iddiası gerçek dışıdır. Aynı şekilde, “kişisel eşyalarına ulaşamadığı ..” iddiası da gerçek dışıdır. Zaten poliklinikler alanında bulunan bu oda akupunktur polikliniği olarak haftada bir gün kullanılmaktadır. Herhangi bir hekime özel tahsis edilen bir oda değildir. Prof.Dr. Karabekir’e akupunktur polikliniğine girerek bahsettiği özel eşyalarını alabileceği söylenmiş ancak almaktan imtina etmiştir. Odada akupunktur iğneleri dışında bir eşya olmadığı da tutanaklarla sabittir.

Dokuz Eylül Üniversitesi ve DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin kurumsal kimliğini hedef alan beyanlar ve yine ileri sürülen gerçek dışı iddialar nedeniyle, ilgili hakkında idari ve hukuki süreç başlatılmıştır. DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanemizde, şimdiye değin olduğu gibi, güçlü bir sağlık ordusu ile, tüm faaliyetlerimiz kesintisiz bir şekilde devam etmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ceren YILDIZ

banner42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER