CHP'den kanun teklifi: Tüm sağlık kuruluşlarında silah taşımak yasaklansın

CHP, sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmek için TBMM’nin olağanüstü toplantıyla genel görüşme yapması ve sağlık çalışanlarına karşı önlemleri içeren kanun teklifinin ele alınması için TBMM Genel Sekreterliği’ne başvurdu. Verilen kanun teklifinde; sağlık çalışanlarına yönelik hak ihlallerinin Türk Ceza Kanunu içinde tanımlanması ve tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında ateşli silah ile bıçak veya benzerlerinin taşınamaması talep edildi.

CHP'den kanun teklifi: Tüm sağlık kuruluşlarında silah taşımak yasaklansın

CHP TBMM Grubu, sağlık çalışanlarının sorunlarının çözüme kavuşturulması için 1 Ağustos 14.00’te TBMM’nin olağanüstü toplantıya çağrılarak genel görüşme açılması ve konuyla bağlantılı sundukları kanun teklifinin görüşmeleri tamamlanana kadar TBMM Genel Kurulu’nun çalışması için dilekçe sundu.

'TÜM SAĞLIK PERSONELİ HUKUKSAL KORUMA ALTINDA OLMALI'

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzalı 14 maddelik kanun teklifinin gerekçesinde de şu ifadelere yer verildi:

"Hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının mesleki özerkliklerinin korunması aynı zamanda hastaların sağlık haklarının teminat altına alınması için de zorunludur. Tüm bu kurallar, insan yaşamıyla doğrudan ilişkisi olan sağlık hizmetinin uygulanması sırasında, bu hizmeti verecek kişilerin alacakları kararlarda ve yapacakları işlemlerde hiçbir baskı ve etki altında kalmamalarını gerektirmektedir. Sağlık hizmetinin bir ekip işi olması nedeniyle, yalnızca tabip ve diş tabiplerinin değil ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer sağlık personelinin de hukuksal koruma altında olması gerekeceği açıktır. Sağlık hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi ise ancak güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarıyla mümkün olacaktır. Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı; sağlık hizmetinin sunulabilmesinin, bireylerin tedaviye ulaşma haklarını kullanabilmesinin bir diğer deyişle hasta haklarının korunmasının da ön koşulunu oluşturmaktadır."

'SUÇ, SAĞLIK MENSUBUNA KARŞI İŞLENDİĞİNDE CEZA ARTIRILSIN'

Teklif ile sağlık çalışanlarına yönelik hak ihlallerinin Türk Ceza Kanunu içinde tanımlanması ve sağlık kurum ve kuruluşlarında ateşli silah ile bıçak veya benzerlerinin taşınamaması öngörüldü.

Türk Ceza Kanunu’nun "Görevi yaptırmamak için direnme" başlıklı bölümüne "Suçun sağlık meslek mensuplarına karşı işlenmesi halinde, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur” ibaresinin eklenmesi öngörüldü. Aynı kanunun bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilen "iftira" başlıklı bölümüne "Suçun sağlık meslek mensuplarına karşı işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır" hükmünün getirilmesi yer aldı. Kanun teklifine göre; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu’nda yer alan ateşli silah ile bıçak veya benzerlerinin taşınamayacağı yerler arasına "hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde" yerine "sağlık kurum ve kuruluşlarında" olarak değiştirildi.(Karar)

Ceren YILDIZ

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ebe
Ebe - 2 hafta Önce

Tsm ism hastanedeki ebe hemşire tıb.sek.anestezi tek. Özlük ve maaşları iyleşmeli. Sabitler sigortaya yansıtılmaldır

Ahmet Ali Sahin
Ahmet Ali Sahin - 2 hafta Önce

Lütfen sabit ödemeleri emekliliğe yansıtin

SIRADAKİ HABER