Toplu Sözleşmenin Gereği Neden Yapılmıyor, Sendikalar Neden Sessiz

Toplu Sözleşmenin Gereği Neden Yapılmıyor, Sendikalar Neden Sessiz

2016 -2017 yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna ilişkin Bölümünde ““Madde 22- (1) 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu kapsamında uzman hemşire ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında uzman ebe unvanını ihraz edenlerin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir.” hükmü yer almaktadır. 

Ancak, Yüksek lisans yapan ebe ve hemşireler (II) sayılı Cetvelde yer almadığı için uzman ünvanı alamamaktadır. Uzman ünvanı alamamaları sebebi ile  tazminat oranlarına 5 puan ilave  edilmemektedir. Sağlık Bakanlığına başvurulduğunda, (II) sayılı Cetvelde yer almadığı için uzman ünvanın verilemedigi ve tazminat oranlarına 5 puan ilave edilemeyeceği ifade edilmektedir. 

Resmi Gazaete'de  ve 2016 -2017 yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmede yer almasına rağmen, ğecesini gündüzüne katarak ebelik ve hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapan ebe ve hemşirelerin  maddi  ve manevi magduriyetlerinin giderilmesi için ne beklenmektedir? Sendikalar bu konuda neden sessiz kalmaktadır?

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2019, 14:27

Ceren YILDIZ

YORUM EKLE
YORUMLAR
sağlık 78
sağlık 78 - 5 ay Önce

Sendikalar şu anda memurun hakkını savunmak yerine hangi adamımızı nereye koyarız yada mevcut konumumuzu nasıl korur daha iyi yere geliriz derdinde. sendika demek bürokrasi ve yönetim kadrolarında merdiven olarak kullanılan memurun sırtından tatil yapılan ve millete hava civa atılan yer demek.Kimse bir şey beklemesin.

sağlık memuru
sağlık memuru @sağlık 78 - 5 ay Önce

Zaten hep olumsuz taraflarına bakıyorsunuz sendikanın kazanımlarını hiç dile getirmiyorsunuz.Tamam sendikalar şu an biraz pasif duruyor daha aktif olması gerekiyor haklarımız için daha çok mücadele verilmesi gerekiyor.Özellikle 3600 ek göstergenin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması gerekmektedir.Döner sermaye adaletsizliğinin giderilmesi gerekmektedir.Zaten ne istense maliyeden geri dönüyor.

sendika eşittir sülük
sendika eşittir sülük @sağlık 78 - 5 ay Önce

sülük gibi sağlıkçıların kanını emdiğiniz yeter inşAllah burnunuzdan fitil fitil gelir.

att15
att15 @sağlık 78 - 5 ay Önce

ben il içi tayin istedim. gelen cevap şuydu. önce sağlık sene üye ondan sonra bakarız. bu işlerle uğraşan adamların sizce memurun halinden hakkından haberi olabilir mi?

hemşire
hemşire - 5 ay Önce

Eskiden sendika deyince memurun zor zamanında yanında yer olan onun hakkını sonuna kadar savunan bir kuruluş akla gelirdi. Şimdi ise üye olmadığın takdirde iki adım atılamayan zorbalığın adresi oldu.

memur06
memur06 - 5 ay Önce

Sendika îş takibinde , koltuk takibinde ,umurlarinda bile degil

şikayet etmeyin
şikayet etmeyin - 5 ay Önce

personel sağlığın sendika haberlerinde nerede sendika haberi varsa altında hep bu tarz eleştirilerle dolu. Tek söyleyeceğim şu, korkmayın istifa edin Çünkü biz varken güçlüler. Ellerinden bu gücü almanın tek yolu bu. Yoksa daha nice milletvekili olan sendika başkanı olacak. Yönetim kadroları hangi mevkide olacak seyrederiz böyle.Hem de memur için kılını bile kıpırdatmadan yapacaklar.

eski
eski - 5 ay Önce

Sendikalar şuan Sayın Cumhurbaşkanının iftar yemeğine katıldıktan sonra sendika yetkilileri illerde inanılmaz bir güç sahibi oldu, il sağlık müdürleri bile onların gücünün farkında ve biat etmiş durumdalar. Bakınız birtakım illerde destek müdürü sendikacı, müdür yardımcısı sendikacı ve bunların ataması mayıs ayı içinde yapıldı. Ataması yapılan illere ve isimlere bakıldığında kimi kast ettiğim anlaşılacaktır. Sendikanın kendisine çok büyük faydası var ama unutulmasın deniz bitti, bundan sonra karşı taraf kalmadığı için birbirlerine düşecekler. Haram olduğunu düşündüğüm işler yapıyorlar ve ben hakkımı helal etmiyorum

MEHMET02
MEHMET02 - 5 ay Önce

YETKİLİ AMA ETKİSİZ SENDİKA
MİLADI DOLMUŞ OLAN YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KALDIRILMALI
Kamu kurumlarında teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, mübaşir, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı gibi çeşitli ünvanlarda görev yapan ve sayıları 111 bin olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin, bulundukları sınıftan kaynaklı olarak birçok maddi ve manevi mağduriyet yaşadıklarına dikkat çekerek, Yardımcı Hizmetler Sınıfında " bulunan personelin kurumlardaki ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde çalıştırılabileceği gibi çok geniş bir tanımı olması ve bu sınıfın içinde bulunan yirmi iki unvanın ayrı ayrı görev tanımının da olmaması sebebiyle amirleri tarafından ünvanları göz ardı edilerek Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda bulundukları gerekçe gösterilerek ünvanı ile uyumsuz işlerde çalıştırılmaktadırlar. Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personelin kadro unvanlarına ilişkin görevlerin sınırının belirtilmemiş olması bu personele kurumlarında pek çok işin gördürülebileceği personel olarak bakılmasına neden olmaktadır. Ayrıca hukuki yönü olmamasına rağmen bazı görev ve işlerin yardımcı hizmetler sınıfı personeline gördürülmesi, zaman içinde söz konusu görevlerin ilgililerin unvanı ile özdeşleşmesi ve haklı olarak bu görevi yapmak istememelerinde ise sorunlu personel olarak düşünülmesine sebep olmaktadır" . YHS personelinin yükselebileceği teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur gibi kadrolara kurumlar tarafından genellikle ilk defa atama yoluyla personel alımına gittiklerinden ve kurumların periyodik olarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açmamalarından dolayı üniversite mezunu olsalar dahi sınıf değiştirme imkanı bulamamadıklarını 657 sayılı DMK' da bahsedilen hizmet sınıfları arasında sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personel için ek gösterge belirlenmemiştir. Ek gösterge belirlenirken bir hizmet sınıfına dahil personelin tamamının dışarıda tutulmasının rahatsızlık oluşturmasının yanı sıra, ek göstergeden yararlanamadıkları için Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin aylık ücretleri ve emeklilik hakları (emekli aylığı ve emekli ikramiyesi) memurlar arasında oldukça düşük seviyede bulunmaktadır. Bilindiği gibi 2005 yılında memur sendikaları ile hükumet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde; "Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması" için çalışma yapılacağı kararı yer almıştır." Taşeron firmalara bağlı olarak kamu kurumlarında çalışan taşeron personelin devlet kadrolarına işçi olarak geçirilmeleri ile birlikte ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerin bu personel eliyle gördürülmesi sonucunda YHS personeline ihtiyaç da kalmayacağını kaydeden "Gelişen ülkemizde kamu personel yönetimi anlayışı kuralcı, hiyerarşik, mekanik ve geleneksel yönetim anlayışı iken bu yönetim anlayışı değişerek yerini etkinlik, verimlilik, tutumluluk dinamiklerini esas alan, ücret dengesizliğini gidermeyi hedefleyen, performansa göre değerlendirme üzerinde duran, esnek yapılanma ve katılımcı yönetime uygun bir kamu personel yönetimine bırakmaktadır. Bu sebeplerle günümüzde miadı dolmuş olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılarak bu hizmet sınıfındaki mevcut personelin, eğitim durumlarına ve ihraz ettikleri unvanlara uygun hizmet sınıflarına geçirilmeleri gerekmektedir" …………… On dört yıl oldu bir gelişme yok. Sağlık bakanlığına ve yetkili sendikaya duyurulur.

sendikaya yetki veren üyeler düşünsün
sendikaya yetki veren üyeler düşünsün - 5 ay Önce

bu gerçekleri görüp hala üyelikleri devam eden arkadaşlar yazık ya hadi sendikalar hakkımızı savunmuyorlar ya siz neden hala üye olmakla hakkımızı yiyiyoırsunuz hakkımı helal etmiyorum.

MEHMET02
MEHMET02 - 5 ay Önce

2351 KİŞİ SINAVI KAZANDI ATAMASI YAPILMADI .ZAMAN AŞIMINA UĞRADI BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ


SIRADAKİ HABER