Hastaya Ödenecek Tazminatı O Günkü Nöbetçilere Bölüştürdüler

Hastaya Ödenecek Tazminatı O Günkü Nöbetçilere Bölüştürdüler

Gebze Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisinde yaşanan olayda sağlık çalışanlarının kusuru olmaması bu durumun adli tıp kurumu raporu ve Sağlık Müdürünün atamış olduğu Araştırma incelemeci raporu ile de tespit edilmesine rağmen Hastaya ödenen tazminatın o gün nöbetçi olan çalışanlara bölünmesi suretiyle çalışanlardan tahsiline gidilmesi hakkında Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı, Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Çeker Şubede basın açıklaması yaptı.
       Suç ve Ceza birbirinden ayrı iki kavram değildir. Suçu işleyen başkası cezayı çekenler başkası olunca orda adalet olmaz. Orada hakkaniyet, adalet ve hukuk denilen bir şeyde kalmaz.

       Gebze Fatih Devlet hastanesinde öyle bir durum yaşanmıştır ki akıl alır gibi değildir. Suç ve ceza birbirine karışmıştır.

        Nasrettin hoca fıkralarını aratmayacak derecede komik, Komik olduğu kadarda düşündürücü.

        21.09.2011 tarihinde Gebze Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisinde bir hastaya yapılan enjeksiyon sonrası hastanın  sol bacağında meydana gelen hasar nedeniyle hasta Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu Aleyhine dava açmıştır.

        Bir kamu görevlisi tarafından yapılan enjeksiyon sonrası bir hastanın açtığı dava sonuçlanmış ve mahkeme 36 Bin TL’lik bir tazminata hükmetmiştir. Fakat iş bu tazminatın tahsiline gelince hatlar karışmış ve enjeksiyonun yapıldığı gün acilde görevli 12 kişinin ortaklaşa ödemesi gibi bir durum ortaya çıkmıştır.

        Bu durumu kabul edilebilir değildir. Tazminata mahkum edilen olayı kimin yaptığı açıkça bellidir. Çünkü kamu görevlisi bu işlemi yaptığı ve yaptığı işlemden dolayı da performans ücreti aldığı devletin resmi kayıtlarında ayan beyan ortadadır.

        Buna rağmen olayın olduğu yerde nöbetçi olmak dışında olayla hiçbir alakası olmayan çalışanlar arasında cezanın bölüştürülmesi de anlamsızdır. Hukuksuzdur.

        Ayrıca o gün acilde görevli kamu görevlisinin zorunlu mesleki sorumluluk sigortası varken diğer arkadaşlarımızın böyle bir koruması da olmaması durumuna baktığımızda cezanın asıl kime verildiği daha iyi görülmektedir.  Yapılan bu hukuksuz ve usulsüz uygulamayı vicdan sahibi hiçbir kimse kabul etmez.

        Söz konusu davanın incelenmesi sırasında, olayın yaşanmasında hizmet kusuru olup olmadığının tespiti adına Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2. İhtisas Kurulunun 16.09.2015 tarih ve 5744 sayılı raporunda özetle; “tüm bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde, enjeksiyon uygulayan sağlık personeline ve enjeksiyon yapılma talimatı veren ilgili hekime herhangi bir kusur izafe edilemeyeceği görüş ve kanaatine yer verildiği görülmektedir.”

        Yine olayın araştırılması için İl Sağlık müdürlüğünden atanmış olan Araştırma incelemecinin düzenlemiş olduğu rapor fıkraları aratmayacak cinsten raporun netice ve kanaat Bölümünde Yapılan İnceleme neticesinde Müşteki N.Ö isimli hastaya 21.09.2011 tarihinde Dikloron Amp. Uygulayan sağlık personelinin kimliğini belirleyen bir bilgi ve belge bulunamadığı, ilgili tarih de Gebze Fatih Devlet Hastanesi Acil Servis de elinde şişlik ve ağrı şikayeti ile müracaat eden hastanın yapılan muayenesi neticesinde önerilen Dikloren Amp. Uygulamasının sözü gecen günde ve yerde dönüşümlü uygulanmış olabileceği alınan ifadelerde ilgili personelin enjeksiyonun tarafınca yapılması halinde mutlaka imza kaşe paraf ile onayladıklarını beyan etmelerine karşın söz konusu belgede enjeksiyonu uygulayan personele yönelik bilgi bulunmadığı, Enjeksiyon sonrası gelişen tıbbi durum nedeniyle Kamu zararına sebebiyet verildiği anlaşılmış olup, bu nedenle “21.09.2011 tarihinde Gebze Fatih Devlet Hastanesi Acil Servis de Görevli yaklaşık On Bir (11) Kamu görevlisinin eşit derecede sorumluluğunun olduğunun kabulü gerektiği kanaatine varılmıştır“ demek suretiyle rapor gereğinin takdir ve Tensibi için Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Makamına sunulmuştur.

        Acil Servis de nöbetçi olan sağlık çalışanlarının somut bir şekilde kamu zararına neden olacak sorumlulukları ve hizmete ilişkin kusurları tespit edilemediği halde Hastaya ödenen tazminatın çalışanlardan talep edilmesi hukuka aykırıdır.

       Kurum amiri Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2. İhtisas Kurulunun 16.09.2015 tarih ve 5744 sayılı raporuna göre karar vermesi gerekirken raporu yok sayarak, görmezden gelerek hastaya ödenen tazminatı sağlık çalışanlarından tanzim edebilme adına  sağlık çalışanlarını mahkemelere taşımak suretiyle kurumun ve çalışanların yıpratılması   manidardır. Bir o kadarda düşündürücü ve komiktir.

       Sağlık çalışanlarının yaşadıkları mağduriyet göstermiştir ki yaşanan adli vakalar ile ilgili zanlılar tespit edilemediği zaman suçun karşılığı olan cezanın o bölgede yaşayan tüm vatandaşlara eşit paylaştırılması gereği ortaya çıkmaktadır. Buda hukukun temel ilkelerine aykırıdır.

        Yaşanan olay bir kez daha göstermiştir ki sapla samanı birbirinden ayırt edemeyen, birbirine karıştıran, personeli mağdur eden kurum amiri sağlık hizmetini planlaması personeli sevk ve idare etmesi mümkün gözükmemektedir. Vatandaşımızın sağlığı önemli olduğu kadar sağlık çalışanında huzur içerisinde hizmet vermesi de önemlidir. Cumhur İttifakının ortakları siyasi iradeyi göreve davet ediyoruz.

        Bu nedenle bu durumu sonlandırmak adına mağdur arkadaşlarımız için hukuki destek vermekteyiz. Umut ediyoruz ki bu yanlışlık adaletin terazisinden geri döner.  Nöbet tuttuğu için ceza verilen arkadaşlarımızın bu sıkıntısı son bulur. Sendika olarak konunun takipçisiyiz.

      Hepinize Teşekkür Ediyor, Saygılar Sunuyorum.

Sercan Yılmaz

YORUM EKLE
YORUMLAR
haklıyken saçmalamak
haklıyken saçmalamak - 11 ay Önce

Ayrıca o gün acilde görevli kamu görevlisinin zorunlu mesleki sorumluluk sigortası varken diğer arkadaşlarımızın böyle bir koruması da olmaması durumuna baktığımızda cezanın asıl kime verildiği daha iyi görülmektedir.
haklıyken saçmalamak tam olarak budur. zorunlu mesleki sorumluluk sigortası hekim dışı kimde var ? hekimi anjeksiyon sonrası düşük ayak gelişmesinden nasıl sorumlu tutup nasıl olsa sigortan var delinsin sigortan diyebiliyor bu sendika ? burda gelişen olayın komp. olduğuna tazminatın adaletsiz olduğuna itiraz ederken saçmalamışlar

Muzaffer
Muzaffer - 11 ay Önce

Personeli satışa getirme konusunda çığır açmışlar. Sözleşmeli yönetici gerçeği..

SAĞLIK MEMURU
SAĞLIK MEMURU - 11 ay Önce

desen faili meçhul dosyalarını o olayın gerçekleştiği bölgedekilere keselim.... sağlık müdürü ve başhekim derhal görevden alınmalı

Ali
Ali - 11 ay Önce

Yanlış yere uygunsuz şekilde yapıldığı ispat edilemiyorsa bu bir tıbbi komplikasyondur..komplikasyon oluşma ihtimali var olan doğal bir durumdur..kar zarar durumu yıllarca yapılan çeşitli çalışmalar sonrası bu ilaçlar kullanıma sunulmaktadır..hekim orderi i.olmadan hemşire enjeksiyon yapamaz zaten..enjeksiyon için de tibbi onam almaya gerek yoktur..çok geçmiş olsun vatandasimiza

Yorum
Yorum - 11 ay Önce

Hiç bir sağlık çalışanı yaptığı iş için sorumlu tutulamaz nitekim sağlık çalışanı kanunun belirtiği gibi doktor gözetiminde reçetesiz işlemyapmadıysa..

Mustafa
Mustafa - 11 ay Önce

Ne yani enjeksiyon yapmayalımmı bundan sonra böyle saçmalık mı olur benim yaptığım her ilaçta risk var nasıl çalışacağız o zaman biz duvarmı örüyoruz arkadaş ilaç yapıyoruz hangi hastaya ne yapacağını doktor bilmiyor ben nerden bileyim

SIRADAKİ HABER