Memur zammı ile ilgili yeni talep! ‘Enflasyon eritti’ çıkışı… Memur zammı ile ilgili yeni talep! ‘Enflasyon eritti’ çıkışı…

Davayı görüşen Sakarya 2. İdare Mahkemesi verdiği kararda üyemizin aldığı istirahat raporlarının geçerli olduğuna dikkat çekti.  

Mahkeme istirahat raporların mevzuatta belirlenen şekil ve sürelerde idareye teslim edilmemesi ile ilgili disipliner bir durum olsada bunun kesintisiz 10 gün süreyle göreve terk halini oluşturmadığına hükmetti. Mahkeme bu nedenle üyemizin görevinden çekilmiş sayılması işlemine ve buna karşı yapılan itirazın reddine yönelik işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığına hükmederek yürütmesini durdurdu. 

Kararla ilgili bir değerlendirme yapan Genel Başkan Önder Kahveci “İdareler iş ve işlemlerinde mevzuat hükümlerine aykırı hareket ederek hüküm ve ceza vermemelidir.  Hangi işin hangi disiplin hükmüne tabi olduğu açık iken zorlamalarla başka hükümler çıkarmak yanlıştır. Hiçbir çalışanın haksızlığa uğramasına müsaade etmeyiz. Maruz kaldıkları adaletsizliklere karşı tüm üyelerimizin yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. “ dedi.

Editör: Ceren Yıldız