Diyarbakır’da, Sağlık Müdürlüğünün hastanede çalışan uzman doktorları ilçelere geçici görevlendirmesi ile ilgili İdare Mahkemesi emsal niteliğinde bir karar çıktı. 

Sıfır Atık ile İlgili 2024/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Sıfır Atık ile İlgili 2024/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Diyarbakır’da, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahaddini Eyyubi Devlet hastanesinde çalışan uzman doktorların 2022 yılından beri Sağlık müdürlüğü ve hastane yönetimi tarafından ilçelere geçici görevlendirme ile ilgili açılan bir davada İdare Mahkemesi emsal olacak bir karar verdi. 

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanesinde görev yapan bir uzman doktorun Diyarbakır İdame Mahkemesine açtığı davada, mahkeme yürütmenin durdurulması kararı verdi. 

Mahkeme, uzman hekimlerin sadece OHAL, deprem, afet, yangın ve sel gibi durumlarda görev yaptığı yer dışında geçici görevlendirilebileceğini belirterek, Diyarbakır Sağlık Müdürlüğünün verdiği geçici görevlendirme için yürütmeyi durdurma kararı verdi. 

Diyarbakır’da, Sağlık Müdürlüğü ile ilçelere geçici görevlendirilen uzman hekimler arasında tartışma konusu olan, bu görevlendirmeler ile ilgili Mahkemenin verdiği kararın emsal niteliğinde olduğu belirtildi.( Ferit Aslan-Cermik Gazetesi)

Editör: Ceren Yıldız