Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur'un ESOGÜ Hastanesi için şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde SKS anketi sonuçlarına göre kurumu ele geçirmiş sarı yapılanmanın uyguladığı baskı ve mobbingi Sendikamız Genel Sağlık-İş, kamuoyunun gündemine taşımıştı.

Özel hastanede skandal iddia:  "Hastane benim; ister alırım ister almam" Özel hastanede skandal iddia: "Hastane benim; ister alırım ister almam"

Sonrasında başhekimlik ortaya çıkartılan insanlık dışı uygulamaların sorumlusu gösterilen sağlık hizmetleri müdürünü ve yardımcısını görevden almış; kurumda adalet ve liyakat sağlanacak umudumuz tam oluşmaya başlamışken ne yazık ki çok kısa sürmüş ve şu cümleleri kurmamıza neden olmuştur: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesinde değişen bir şey yok...

Sarı sendikal yapının hedefi haline gelen sağlık emekçilerinin son örneği; uzun yıllardır Eskişehir halkına fedakârca sağlık hizmeti sunmuş bir hemşire arkadaşımızdır. Bahsi geçen kişi servisinde çalışan arkadaşlarına sendikal baskı yapmayı kabul etmeyerek sendika yönetimine muhalefet ettiği için önce bulunduğu servisin sorumluluğundan alınmış, sonra çalışma alanı değiştirilmiştir. İdari amirlerinin baskısına maruz kalan sağlık emekçisi arkadaşımız, CİMER'e bu sorunu iletmiş , kurumun idaresini ele geçirmiş sarı yapılanmaya müdahale edilmesini istemiştir. Bunun üzerine daha da pervasızlaşan iktidar gücü ile yetkilendirilmiş sendika temsilcileri, hemşire arkadaşımızın üzerindeki baskıyı artırarak, bir eş, bir anne olan sağlık emekçisinin kamudan istifa kararı almasına neden olmuştur. Sarı yapılanmanın istifaya zorladığı sağlık emekçisi ve eşi, kurumun sağlık sen iş yeri temsilcisi ve aynı zamanda kurumda gece müdürü görevini yürüten Ersin Çiftçi tarafından aranarak, "gelin sağlık sene tekrar üye olun, başkanımız Hasan Hüseyin Köksal Bey sizi başhekimin odasında kabul etsin, özür dileyin, af isteyin, sorunu çözelim" sözlerini sarf ederek, hukuka aykırı bir şekilde baskı ile akla, ahlaka, izana sığmayacak sözlere maruz bırakılmıştır."

Genel Sağlık-İş sağlık emekçilerinin ekmekleriyle tehdit edilmesine asla izin vermeyeceğini belirten Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, ESOGÜ Hastanesi'ne şu soruları sordu;

"Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi nasıl bir kurumdur ki;

  • Sendika başkanları başhekimin odasında üye görüşmeleri yapabilmekte, af kabul törenleri düzenleyebilmektedir.
  • Sağlık çalışanları çalışabilmek için sendika başkanından özür dilemek, af istemek, biat etmek zorunda bırakılabilmektedir.
  • Koskoca üniversite hastanesinin başhekimi sendika başkanının gölgesinde hareket etmekte safsataları kurumun koridorlarında yankılanmaktadır.
  • Bir sendika temsilcisi hangi cesaretle sağlık çalışanlarına "biat et, rahat et" diyebilmektedir?
  • Sağlık emekçileri sarı sendikal yapılanmanın baskısı altındayken, çalışma barışı bozulmuş, adalet ve liyakat yok olmuşken, yurttaşlarımızın bu kurumdan nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi mümkün müdür?"

Derya Uğur, Genel Sağlık-İş olarak başta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak olmak üzere, tüm yetkilileri göreve davet ederek, "Sarı sendikal yapıların kurumlarımızı çiftliğe dönüştürmesine izin vermeyiniz. Türkiye Cumhuriyeti devlet ahlakının gereğini yerine getiriniz. Makamlarından aldıkları yetkiyi fiilen sendikaların temsilcilerine devreden, onların adına görev yapan idarecileri kurumlarımızdan temizleyiniz. Eskişehir'in tek üniversite hastanesi olan Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık emekçilerine uygulanan baskı ve mobbinge son vererek, halkımıza nitelikli ulaşılabilir bir sağlık hizmeti sunmasının önünü açınız. Başta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan sağlık emekçileri olmak üzere tüm yurtta yandaş sendika temsilcilerinin ve liyakatsiz idarecilerin baskı ve zulmüne maruz kalan sağlık ve sosyal hizmet kolu kamu çalışanlarını Sendikamız Genel Sağlık-İş çatısı altında emek mücadelesini birlikte vermeye davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: rss