2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden Atama Kurası Açılacak 2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden Atama Kurası Açılacak

4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında temizlik hizmetleri meslek alanında istihdam edilmek üzere sözlü sınava katılan adayların nihai sonuçları açıklanmıştır.


05 Nisan 2024 tarihinde ilan edilen sınav sonuçlarına (puanlarına) süresi içerisinde yazılı olarak itiraz eden adayların dilekçeleri ilgili komisyonlar tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda itirazı kabul edilen adayların yeni puanları sınav sonuçlarına yansıtılmış olup puanında değişiklik olmayan adayların ise itirazları reddedilmiştir.


Adayların atama işlemleri hakkında https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ayrıca duyuru yapılacaktır.


Sınav sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

Editör: Ceren Yıldız