4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 216 engelli sürekli işçi alımı için 01/11/2023 – 06/11/2023 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmış ve Bakanlığımıza bildirilmiştir.

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

Harran Üniversitesi 4/B'li Sağlık Personeli Alacak Harran Üniversitesi 4/B'li Sağlık Personeli Alacak

Kura çekilişi, 28 Kasım 2023 tarihinde saat 10.30’da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde noter huzurunda il adına göre alfabetik sıralı şekilde gerçekleşecek olup, kura sonuçları aynı gün https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Kura çekilişi, Bakanlığımız YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.

Editör: Ceren Yıldız