Haberde, HES eğitimlerine katılmayanlara yıllık izin verilmediği,  dilekçe ve tutanakların idareye verilebilmesi için amir onayı gerektiği,  hemşirelerin rızasının alınmadan yerlerinin değiştiği, hemşirelerin  hangi yemeğin artığını kontrol etmesinin istendiği, enfeksiyon kontrol hemşiresinin ödüllendirme ile koordinatör olduğu,  hastanede çalşanlara rapor verilmediği,  24 saat çalışan meslek gruplarının dinlenme odalarının ellerinden alındığı ve benzeri iddialar yer almıştı. 

Haberle ilgili  28.03.2024 tarihinde Başhekim Prof. Dr. Özgür YİĞİT tarafından yayınlanan tekzip metninde haberde geçen konuların mesnetsiz, somut bir veriye dayanmayan, gerçek dışı iddialardan ibaret olduğu ifade edildi.       

Çalışanların dilekçelerini ve tutanaklarını kayıt almama gibi bir durum söz konusunun olmadığı,  tüm dilekçe ve tutanaklar evrak kayıttan geçirilerek işleme alındığı,    idari birimlerde görevlendirilen personeller liyakat esas alınarak görevlendirilmekte,     Hemşire ve asistan hekimlerin önemsenmediği iddiası mesnetsiz, somut veriye dayanmayan ve aslı olmayan iddialardan  oluştuğu ifade edilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

TEKZİP METNİ

 

Birgün adlı haber sitesinde 13/03/2024 tarihinde (https://www.birgun.net) yayınlanan “Seyrantepe değil Virantepe” başlıklı haberin içeriğinde belirtilen konular çalışanların görüşünü yansıtmadığı gibi haberde geçen konular mesnetsiz, somut bir veriye dayanmayan, gerçek dışı iddialardan ibarettir.

Hastanemizde uygulanmakta olan HES eğitimi İl Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlığın zorunlu hizmet içi eğitimlerini kapsamaktadır. Eğitimin içeriğinde son derece öneme sahip güncel bilgiler, güncel yaklaşımlar yer almaktadır. Bu bilgilerin çalışanlar tarafından bilinmesi son derece önem arz etmektedir. Sağlık Bakanlığı talimatı gereği tüm personelin zorunlu HES eğitimini tamamlaması gerekir ki bu amaçla hastane idaresi bunu sağlamakla yükümlüdür. Dolayısıyla zaman zaman çalışanlara sözlü ve yazılı hatırlatma yapmaktadır. İzin talebinde bulunan personellere de bu hatırlatma tekrar yapılır. 

Hastanede çalışan personellerin izinleri ilgili amirden imza alması suretiyle onaylanır, idarecilerin imza için keyfi olarak çalışanları bekletmesi söz konusu değildir. İzinler kanunlar çerçevesinde onaylanır. Kurumumuzda ortalama günlük izin alan kişi sayısı 75 kişidir. Hastane işleyişini aksatmayacak şekilde ilgili amir tarafından imzalanır.

Kurumumuzda çalışanları birbirine kırdırmak, böl, parçala yönet anlayışı kesinlikle söz konusu değildir. Bunun aksine çalışan motivasyonunu önemseyen her türlü etkinliği düzenleyen bir yaklaşım söz konusudur. (Futbol turnuvası, masa tenisi turnuvası, hastane koro ekibi, diksiyon kursu, işaret dili kursu, fotoğrafçılık kursu, resim kursu, yabancı dil kursu, istatistik kursu vb. düzenlenmekte ve çalışanlar tarafından ilgiyle takip edilmektedir.) Tüm önemli günler çalışanları bir araya getirmek ve motivasyonu arttırmak için hastanemizde kutlanmaktadır. (Tıp Bayramı, İftar Programı, Hemşireler Günü, Resmi ve Dini Bayramlaşma Törenleri vb.). Çalışanlara kurumsal SMS ile doğum günü mesajı, taziye mesajı vb. gönderiler yapılmaktadır. Zaman zaman çalışan memnuniyet anketleri yapılarak çalışanların görüş ve önerileri dikkate alınmaktadır. Ayrıca kurumsal portalda çalışan görüş öneri bölümüne yapılan başvurular dikkate alınmakta, başvurular doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır. Hastanemizde hizmet alan hastalardan gelen geri bildirimler üzerine teşekkür belgeleri düzenlenmekte ve ilgili çalışanlara verilmektedir.

Çalışanların dilekçelerini ve tutanaklarını kayıt almama gibi bir durum söz konusu değildir. Tam aksine tüm dilekçe ve tutanaklar evrak kayıttan geçirilerek işleme mutlaka alınmaktadır.

Ülkemizde kış aylarında artan yoğun bakım yatağı ihtiyacını karşılamak ve hastaların mağduriyetini gidermek amacıyla hastanemizde hemşire yetersizliği olmasına rağmen 13 yoğun bakım yatağı açılmıştır.

Az hemşire ile o hastalara nasıl bakıldığı, hastalara kimin nasıl baktığı, hastaların kimsenin umurunda olmaması, hastaların en temel haklarından uzak bir bakım aldığı iddiası büyük bir iftiradır. Bu iftira çalışanların özveriyle yaptığı işi hiçe saymaktadır. Tüm çalışanlar görevini yüksek mesleki bilinç, duyarlılık ve titizlikle yerine getirmiştir ve getirmektedir.

İdari birimlerde görevlendirilen personeller liyakat esas alınarak görevlendirilmekte, eğitim derecesi son derece önemsenmekte ve tüm çalışanların bir üst eğitim seviyesine teşvik edilerek daha etkin bir şekilde hastaya faydalı olması konusunda hastane idaresi tarafından desteklenmektedir. Yüksek lisans yapan çalışanlar desteklenmekte ve kolaylık sağlanmaktadır. Doçentlik unvanını alan uzman hekimlerimiz Başhekim tarafından ödüllendirilmektedir. Ayrıca kongre izni talebi olan çalışanlarımızın kongre izinleri amirleri tarafından uygun görülmektedir.

24 saat çalışan meslek gruplarının odalarına el konulması asılsız bir iftiradan ibarettir. Hastanemizde asistan hekimler ve hemşirelerin odaları önemsenmekte ve fiziki imkanlar ölçüsünde kullanılabilecek alanlar iyileştirilmektedir. Bir çok örneği vardır ki, asistan hekim ve hemşire odalarında fiziki imkanları iyileştirmek amacıyla tadilatlar yapılmıştır (Lavabo takılması, WC yapılması, Personel dinlenme, giyinme, kıyafet değiştirme, mutfak ve ofis gibi alanların oluşturulması). Tüm birimlerde sorumlu hemşire odası fiziki imkanlar dahilinde planlanmıştır. Hemşire ve asistan hekimlerin önemsenmediği iddiası mesnetsiz, somut veriye dayanmayan ve aslı olmayan iddialardan ibarettir.     

Kurumumuz çalışanları Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak köklü bir kurumda çalıştığını bilir ve aidiyet duygusu içerisinde çalışır. Büyük özveri ve gayret içerisinde verilen hizmeti karalama çalışmasını ve Etfal ailesine yönelik gerçeklerden uzak bu haberle yapılan itham ve iddiaları esefle kınamaktayız. Gerçeklerden uzak bu haberle kurumumuza yapılan itham ve iddialar kurumumuzun itibarını zedelemektedir.

Yurtdışı çıkış harcına dev zam: 1500 TL olacak Yurtdışı çıkış harcına dev zam: 1500 TL olacak

Ayrıca, Dünyada farklı tarihlerde kutlanan Tıp Bayramı, Ülkemizde ilk olarak 14 Mart 1919’da, tıbbiye 3.sınıf öğrencisi Hikmet BORAN’ın önderliğinde işgal güçlerini protesto etmek için İstanbul’da kutlanan kutlamalar ile başladığı, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği özveriyle yerine getiren tüm sağlık çalışanlarının gününün kutlandığı 14 Mart Tıp Bayramı arifesinde yayınlanan bu haber manidar ve düşündürücüdür.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Editör: Ceren Yıldız