Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kamuda Tasarruf Paketi ile alınacak mali tedbirleri duyurdu. Açıklanan tedbirler arasında "İdari yapılanmada etkinlik" başlığı adı altında 4 adet tedbire yer verildi. Bu tedbirler şu şekildedir:

Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliğine atama Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliğine atama

1- İdari genişlemenin sınırlandırılması
2- Kamu idarelerinde mükerrer yapılanmaların önlenmesi
3- Bakanlıkların yurt dışı teşkilatlarının ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilmesi
4- Tüm taşra teşkilatının (bölge/ il bazında) etkinlik esasıyla gözde geçirilmesi

- Bakan Şimşek: Defterdarlıklar ve vergi daireleri birleşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışı ve taşra teşkilatlarında etkinlik esasıyla gözden geçirilme başlığı altında, kendi Bakanlığından örnek verdi. Bakan Şimşek "Birçok ilimizde HMB'nin defterdarlık ve vergi daireleri var. Etkinlik için bu ikisini birleştireceğiz ve milletimize daha iyi hizmet sunacağız." dedi.

Editör: Sercan Yılmaz