Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM Başkanlığı'na sunulan 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'nın önemli ayaklarından birini kentsel dönüşüm ve konut projeleri başlıkları oluşturuyor.

Moody's Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükseltti Moody's Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükseltti

TOPLAMDA 500 BİN KONUT

Beş yıllık plan döneminde, başta büyük şehirler olmak üzere konut sorununun çözümü için Toplu Konut İdaresi'nce dar ve orta gelirlilere yönelik her yıl 100 bin konut yapılacak. Toplamda 500 bin konut yapılmış olacak. Yapı stoku, kentsel altyapının niteliği, afet risk durumu, toplumsal güçlükler, finansman ihtiyacı gibi faktörler dikkate alınarak dönüşüm alanları belirlenecek. Kentsel dönüşüm strateji belgelerinin hazırlanması zorunlu hale getirilecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Plan kapsamında gayrimenkullerin gerçek değerleri tespit edilecek ve değer artışlarının kentsel dönüşümde finansman kaynağı olarak kullanılması sağlanacak. Kentsel dönüşüm uygulamalarındaki anlaşmazlıkların daha hızlı çözüme ulaştırılması için ihtisas mahkemeleri oluşturulacak. Kentsel dirençliliği artırmak ve olası riskleri azaltmaya ilişkin çalışmalar yürütülecek. Bunun için 1/1000 ölçekli aktif fay haritaları hazırlanarak fay sakınım hattı belirlenecek. Tüm tapu işlem belgeleri elektronik ortama aktarılacak ve işlemlerin elektronik ortamda takibi gerçekleştirilecek. Afetzedelerin barınma ihtiyacını en kısa zamanda karşılayacak şekilde hak sahipliği, geri ödeme ve finansman yöntemleriyle ilgili mevzuat yeniden ele alınacak.

HAZAL ATEŞ

Editör: Sercan Yılmaz