Geçen yıl temmuz ayında çıkartılan kanunla öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri başta olmak üzere bazı meslek mensuplarının ek göstergeleri 3600’e çıkartıldı. Çok sayıda kamu görevlisinin ek göstergelerinde ise 600 puanlık artış yapıldı. 

Geçen yıl temmuz ayında çıkartılan kanunla 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun ek 70. maddesine bir fıkra eklendi. Eklenen fıkra şu şekilde idi:

"Birinci fıkradaki oranları, ayrı ayrı veya birlikte üç katına kadar artırmaya, yukarıdaki ek gösterge gruplarını değiştirmeye ve personel kanunlarında yer alan ek göstergelerin artırılması halinde gruplardaki ek göstergeleri yeniden düzenlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir."

Bu düzenlemeyle, yeniden düzenleme konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verildi.

Kasko ve sigorta fiyatları geriledi Kasko ve sigorta fiyatları geriledi

 
AYM ANAYASA’YA AYKIRI BULDU

Anayasa Mahkemesi, CHP Grubu’nun başvurusu üzerine yaptığı incelemede, Cumhurbaşkanı’na yetki veren düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

AYM’nin gerekçeli kararında, Anayasa’da güvenceye bağlanan mülkiyet hakkının ekonomik değer ifade eden ve parayla değerlendirilebilen her türlü mal varlığı hakkını kapsadığı belirtildi. 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’ndaki tazminat yansıtma oranlarının mülkiyet hakkı kapsamında olduğu kaydedilen kararda, bu oranları ayrı ayrı veya birlikte üç katına kadar artırma, ek gösterge gruplarını değiştirme ve ek göstergeleri yeniden düzenleme yetkisinin Cumhurbaşkanı’na verilmesinin mülkiyet hakkına yönelik bir sınırlama anlamına geldiği vurgulandı.