CHP Ankara Milletvekili Dr.Murat EMİR'in açıklaması

Anayasa Mahkemesinin Sağlık Meslek Sorumluluk Kurulu ile ilgili yasanın bazı maddelerini iptal etmesi sonucunda kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğinin giderilmesi için bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

CHP ve ilgili meslek örgütleri yasanın meclis görüşmeleri sırasında Meslek Sorumluluk Kurulunun yapısını bürokratik ve dolayısıyla siyasi iradeye bağlı çalışacağı düşüncesiyle eleştirmişti. Yasa meclisten geçtikten sonra CHP tarafından Meslek Sorumluluk Kurulunun bakanlık tarafından kurulmasına itiraz edilmiştir. Bu itiraz sırasında ilgili meslek örgütleri ve sendikaların da olumlu görüşü alınmıştır. Kurulun yapısının sağlık çalışanları üzerinde Bakanlığın siyasi baskı kurmasına olanak vereceği söylenmiştir.

Eski Sağlık Müdüründen hakkındaki  iddialara yanıt Eski Sağlık Müdüründen hakkındaki iddialara yanıt

CHP tarafından hekimler arasında ayrım yapacak bir düzenlemenin iptali talep edilmemiştir. Anayasa Mahkemesi ise bizim CHP olarak iptalini talep etmediğimiz fıkra yönünden iptal kararı vermiştir. AYM’nin iptal kararının gerekçesi de üniversitelerin özerk olması ve bakanlık tarafından baskı uygulanmaması gerektiğidir. Şu halde üniversitelerde çalışan sağlık çalışanları bakımından yeni bir yasal düzenleme ihtiyaç duyulmaktadır. CHP, tüm sağlık çalışanlarının haklarını ayrım yapmaksızın savunmaya ve idarenin haksız müdahalelerine karşı korumaya kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Editör: Sercan Yılmaz