Ebeler haftasında basma kalıp cümleler ile ebeler haftasını kutlamak istemiyoruz. Biz bu haftada belki duyulur diye yıllardır çözülmeyen ebelerin sorunlarını gündeme taşımak istiyoruz.

Ebeler hastanede her birimde çalıştırılmakta, ancak  sorumlu hemşire yada sağlık bakım hizmetleri müdürü atamalarında ebe olmasın denilmektedir.

Uzman ebelerin hala yönetmeliği çıkmamış olup, diğer kurumlarda uzman ünvanı olanlardan maddi olarak daha az ücret almaktadırlar.

Ebeler sözleşmeli yönetici atamalarında  göz ardı edilmektedir. Kamu personeli olmayan, başka kurumlarda çalışan personel yada sağlıktaki tüm personel idari ve mali hizmetler müdürü atanabilirken ebe  kadrosundaki olmaz denebilmektedir.

Sağlıkçılara yönetmeliğe aykırı görevlendirme Sağlıkçılara yönetmeliğe aykırı görevlendirme

Toplum Sağlıkğı Merkezinde ASE lerin izninde ASE yerine sadece ebe ve hemşireler görevlendirilirken Toplum sağlığı merkezi memurları, ATT, Tıbbi sekreterler ASE olarak görevlendirlmemektedir. Toplum Sağlığı Merkezi Yönetmeliğine göre hepsinin görev tanımı aynıdır.

Ebelerin ünvan değişikliği ile yükselebileceği herhangi bir alan yoktur.

Sendikalar bile ebeler haftasında bir mesaj yayınlar. Hemşireler gününde kutlama yapılır.

Yılın hemşiresi seçilir ama yılın ebesi seçilmez

Editör: Ceren Yıldız