Bakanlıkça, sağlık hizmetlerinin çalışma günlerinde olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da kesintiye uğramadan eksiksiz sunulabilmesine yönelik hazırlanan genelge, 81 il sağlık müdürlüğüne gönderildi.

Sağlık tesisleri bünyesindeki tıbbi laboratuvarlar, ultrason-MR-tomografi-röntgen gibi görüntüleme birimleri, hasta yatırılan klinikler gibi günün her saatinde hizmet vermesi gereken birimlerde nöbet hizmetleri 24 saat esasına göre planlanacak.

Aslında bu olması gereken, burda sadece şunu belirtmek gerekiyor.

Bir Ramazan Ayı boyunca bağlı sağlık tesislerinde  personeli ile tek bir oruç açmamış,tek bir sahur yapmamış Sözleşmeli Yöneticiler kurumlara sadece protokol bayramlaşması sırasında fotografa girebilmek için mi ugrayacak. 

Keşke genelgede 24 saat nöbet hizmetinin aksatılmaması için   idari birimlerde çalışan personelin, mevzuata aykırı şekilde yıllarca il sağlık müdürlüklerinde gecici görevlendirme ile çalışan personelin de plana dahil edilmesi istense idi.

Böylece bir sağlık personeli 9 günlük bayram tatilinde 3 kez nöbete gelmek yerine  bir yada iki kez gelebilir, bayramda ailesi birlikte olabilir bayram yapabilir di.

9 günlük Bayram tatilinde Sözleşmeli Yöneticilere nasıl ulaşılacak. Onlar neden hizmetin aksamaması noktasında bir planlama yapıp sağlık çalışanlarına duyrulmuyor.

 Nöbetci bir hemşire, serviste hem sorumlu hemşire, hem koordinatör, hem müdür yardımcısı, hem müdür, hem başhekim yardımcısı, hem başhekim olmak zorunda kalıyor?

9 gün Bayram tatilinde idari iznde çalışan günler için dahi izin mi verilecek o bile hastaneden hastaneye farklılık gösteriyor.

PDC'si az olna hastanede kadrosu olan hemşire, ebe, sağlık memuru, ve tıbbi sekreter PDC'si %300 olan il sağlık müdürlüğünde süresiz  geçcici görevle ( bir mali yılda 6 ayı geçemez) 9 gün tatil yaparken nöbet tutan personel yorgun nöbetlerin arasında ailesi bile bayramlaşabilmek için olanak oluşturmaya çalışıyor.

9 gün Bayram tatilinde hastanelerde yasal olarak nöbet tutmasına engel olmayan personel neden nöbete yazılmaz. Nöbet tutan personelin iş yükü hafifletilmez. 

Sevilen doktor kalp krizi sonucu  hayatını kaybetti Sevilen doktor kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Bayram zaten hep Bayram yapanlara mı var.

 Sağlık-Sen 'in 2019 yılında yaptırmış olduğu , "Ankette, sağlık çalışanlarının yüzde 60'ının 'şu anda bir fırsatım olsa mesleğimi değiştiririm' sonucu çıkmıştı. Şimdi yapılsa sonuç ne çıkar tahmin bile edemiyoruz.

Sağlıkta bu mevzuata aykırı görevlendirmeler olduğu sürece, Sözleşmeli yöneticiler sadece lisans mezuniyeti kriteri ile atandıkça, ben yaptım oldu mantığı ile hareket edildikçe, sözleşmeli yöneticiler odalarından çıkıp sahada olmadığı sürece personel memnuniyeti ve hasta memnuniyeti beklemek başka BAYRAMlara.

Editör: Ceren Yıldız