Koca sağlık çalışanlarının taleplerini görmezden geldi”

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın mimarlarından olan ve 2018 yılında göreve başlayan eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Temmuz 2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı ile görevinden ayrıldı. Muhammed Can, Koca’nın görev süresi boyunca sağlık sisteminde yapısal sorunları çözmek yerine yeni sorunlara yol açan politikalarda ısrarcı olduğunu belirtti. Can, Koca’nın ulusal ve uluslararası sağlık sermayesinin temsilcisi olarak hareket ettiğini ve sağlık çalışanlarının taleplerini görmezden geldiğini söyledi.

Pandemi ve Depremler Sürecinde Eleştiriler

Koca’nın COVID-19 pandemisi ve 6 Şubat depremleri gibi kriz anlarında Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Tabip Odalarının uyarılarını dinlemediğini ifade eden Can, sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde maruz kaldığı zorluklara da dikkat çekti. “COVID-19 sebebiyle 522 sağlık çalışanını kaybettik,” diyen Can, Koca’nın COVID-19’un meslek hastalığı sayılması yönündeki taleplere kayıtsız kaldığını belirtti.

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Muhammed Can, pandemi döneminde veri akışının doğru ve şeffaf bir şekilde sağlanamadığını, Koca’nın sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla doğru bilgiye ulaşmayı güçlendirdiğini savundu.

Sağlıkta Şiddet ve Çalışma Koşulları

Sağlıkta şiddet olaylarına karşı Bakan Koca’nın pasifist bir yönetim sergilediğini söyleyen Can, Beyaz Kod verilerinin paylaşılmaması veya eksik duyurulması nedeniyle sağlık çalışanlarının güvensiz çalışma koşullarına mahkum edildiğini iddia etti. Can, Dr. Fikret Hacıosman ve Dr. Ekrem Karakaya gibi sağlıkta şiddet sonucu kaybettikleri meslektaşlarını anarak, Koca döneminde etkili politikaların oluşturulamadığını savundu.

Halkın Memnuniyetinde Düşüş

Koca döneminde halkın kamu sağlık hizmetlerinden memnuniyetinin düştüğünü söyleyen Can, TÜİK’in Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre 2020 yılında yüzde 70 olan memnuniyet oranlarının, 2023 yılında yüzde 60 seviyesine gerilediğini ifade etti. Emekli hekimlerin durumu ve aile sağlığı merkezlerinde çalışanların vergi yükü konusunda da adım atılmadığını söyleyen Can, Şehir Hastaneleri projelerinin kamu bütçesinde kara deliğe neden olduğunu iddia etti.

Yeni Sağlık Bakanından Beklentiler

Balıkesir Tabip Odası olarak yeni sağlık bakanından taleplerini sıralayan Muhammed Can, şiddetten arındırılmış çalışma ortamları yaratılması, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı. Can ayrıca, Balıkesir Körfez bölgesinde sağlık çalışanı eksikliğine dikkat çekerek, bu bölgelere gezici sağlık hizmeti sunulmasını önerdi.

Balıkesir Tabip Odası Başkanının Önerileri

  • Şiddetten Arındırılmış Çalışma Ortamları: Sağlık çalışanlarının güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarına sahip olmaları sağlanmalıdır.
  • İyileştirilmiş Çalışma Koşulları: Sağlık çalışanlarının yemek, dinlenme ve kreş ihtiyaçları karşılanmalı; nöbet sonrası izin hakları düzenlenmelidir.
  • Fiili Hizmet Süresi Zammı: Sağlık çalışanlarının fiili hizmet süresi zammı 120 gün olmalı ve ek göstergeleri artırılmalıdır.
  • Emeklilik ve Maaş Düzenlemeleri: Çalışırken alınan ücretler emekliliğe yansıtılmalı ve sağlık çalışanlarının maaşları yoksulluk sınırının üzerinde olmalıdır.
  • Vergi Düzenlemeleri: Aile sağlığı merkezi çalışanlarının vergi oranları düşürülmelidir.
  • Acil Servislerin Düzenlenmesi: Acil servisler poliklinik hizmetlerinden arındırılmalıdır.
  • Hekimlerin Muayene Süreleri: Hekimlerin muayene süreleri, Dünya Sağlık Örgütü’nün öngördüğü şekilde düzenlenmelidir.
  • Koruyucu Sağlık Hizmetlerine Önem Verilmesi: Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilmeli ve tüm aşılar ücretsiz yapılmalıdır.
  • Balıkesir Körfez Bölgesi’ne Özel Hizmetler: Yaz aylarında nüfus artışı yaşanan Balıkesir Körfez bölgesine ayrıcalıklı sağlık hizmetleri ve gezici sağlık hizmetleri sunulmalıdır.
Kaynak: rss