nayasa Mahkemesi, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'na Eklenen 217/A Maddesi ile düzenlenen ''Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma'' suçuna hapis cezası öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP tarafından yapılan başvuruyu bugün Genel Kurul'da görüşerek karara bağladı.

OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ

Yüksek Mahkeme, dezenformasyon yasasının iptal talebini oy çokluğuyla reddetti.

Ümit ÖZDAĞ'dan 20 Dk Ambulans Gelmedi İddiası Ümit ÖZDAĞ'dan 20 Dk Ambulans Gelmedi İddiası

TCK'ya eklenen 217/A maddesi şöyle:

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma: (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır."