üketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,77, aylık %2,93 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,86 olarak gerçekleşti. TÜFE değişim oranları (%), Aralık 2023

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Aralık 2023

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %40,39 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %93,24 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Aralık 2023

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,30 ile eğlence ve kültür oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Aralık 2023

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Aralık ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 11 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %68,02, aylık %2,39 oldu

Memur maaşına enflasyon farkı garanti Memur maaşına enflasyon farkı garanti

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %68,02, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,58 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Aralık 2023

ÖZETLE;

6 aylık enflasyon: Yüzde 37,57
Refah payı hariç hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 37,57
Memur enflasyon farkı: Yüzde 29,78
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 15
Memur zammı: Yüzde 49,25

TÜİK, Aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak 2024 Çarşamba günü yüzde 2,93 olarak açıkladı. Bu açıklamayla enflasyo farkı yüzde 29,78, memur maaş zammı ise yüzde 49,25 oldu

Hatırlanacağı üzere, kamu personeline yılın ikinci yarısında verilecek enflasyon farkının hesaplanmasında, toplu sözleşmede yer alan yüzde 6 oranı esas alınmaktadır. Temmuz ayında verilen seyyanen zam, enflasyon farkı hesaplamasına dahil edilmektedir.

2023 yılı ikinci yarısındaki enflasyon oranları

Temmuz enflasyonu: % 9,49

Ağustos enflasyonu: % 9,09

Eylül enflasyonu: % 4,75

Ekim enflasyonu: %3,43

Kasım enflasyonu: %3,28

Aralık  enflasyonu : Yüzde 2,93

İlk 6 aydaki kümülatif enflasyon yüzde 37,5682320099325, yani yaklaşık olarak yüzde 37,57 olmuştur. Bu durumda, yılın ikinci yarısında yüzde 6 zammı alındığı için enflasyon farkı (137,91/106) yüzde 29,78 olacaktır. 

1 Ocak 2024'teki zam ne kadar olacak?

Yukarıdaki hesabı devam ettirecek olursak. Enflasyon farkı yüzde 29,78 ve  1 Ocak'taki toplu sözlelşme zammı yüzde 15 olduğundan, toplam zam oranı 129,78*1,15= Yüzde 49,25 olacaktır. 1 Ocak'taki yüzde 15'lik zam toplama olarak değil çarpımsal olarak enflasyon farkına eklenmektedir.

Maaş zammı hesaplanırken toplama ve çıkarma yapılmaz

Yukarıdaki memur maaş zammına yönelik hesaplamalar yapılırken, bazı ziyaretçilerimiz toplama ve çıkarma yapmaktadır. Ancak, kümülatif zam veya enflasyon farkı hesaplaması yapılırken çarpma ve bölme işlemi yapılmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu şekilde yapmaktadır. Memur emeklileri ise memurlar kadar zam alacaktır.

Emekliler 2024 Ocak'ta ne kadar zam alacak?

SSK ve BağKur emeklilerine enflasyon farkı kadar zam yapılmaktadır. Ancak, TBMM'den geçirilen kanunlarla bu zam oranları değişmektedir. Bir kanun çıkarılmaması ve Aralık ayında yüzde 2,93 enflasyon çıktığı için SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 37,57 oranında zam alacaktır.

Editör: Sercan Yılmaz