Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

İsrail'den dünyanın kanını donduran saldırı! İsrail'den dünyanın kanını donduran saldırı!

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2. maddesine göre Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

Kaynak: rss