Ankara 25. İdare Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay üyelerine 15 bin lira zam getiren yasayı, Anayasa’da belirtilen hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve eşitlik ilkeleri ile çalışma barışının sağlanması kuralına aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşımıştı.

AYM Genel Kurulu söz konusu başvuruyu bugün ele aldı. Müzakereler neticesinde Anayasa Mahkemesi, düzenlemenin oy çokluğuyla iptal etti. Ancak; düzenleme 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu sürede yüksek yargı üyeleri zamlı maaşlarını almaya devam edecek. 6 ay içerisinde Meclis’te yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa yüksek yargı üyeleri zam öncesi maaşlarını almaya başlayacak. AYM gerekçeli kararını daha sonra açıklayacak.

AYM’nin kararı birinci sınıf adli ve idari yargı hakim savcılarınca sevinçle karşılandı. Yüksek yargı mensupları ise tepkili.

İskenderun Acil Durum Hastanesi hasta kabulüne başladı İskenderun Acil Durum Hastanesi hasta kabulüne başladı

Birinci sınıf hakim ve savcılar, olası yeni bir düzenleme esnasında yüksek yargı üyelerine yapılacak iyileştirmenin kendilerini de kapsamasını talep ediyor.

AYM'nin iptal ettiği yüksek yargı organlarına zam içeren hüküm şu şekilde:

2802 sayılı Kanunun 6. fıkrasının 1. cümlesi: Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyelerine (40.000); Adalet Bakanlığı Müsteşarı, birinci sınıf hâkim ve savcılar, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar ve diğer hâkim ve savcılara (15.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir.

İlgili hükmün değişiklik öncesi hali şu şekildeydi: Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, birinci sınıf hâkim ve savcılar, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar ve diğer hâkim ve savcılara (15.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir.

2023 yılının Mart ayında yüksek yargı oranlarına yapılan zam tutarı

30/3/2023 tarihli 7447 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle yapılan değişiklikte "Danıştay üyeleri, birinci sınıf hâkim ve savcılar, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar ve diğer hâkim ve savcılar" dışında kalan yüksek yargı organı üyelerine 25 bin daha ilave gösterge rakamı verilmiştir. Aylık katsayı 2023 yılının ikinci yarısında aylık katsayı 0,509796 olduğu için 25 bin gösterge rakamı 12 bin 700 liraya tekabül etmektedir.