Harran Üniversitesi 4/B'li Sağlık Personeli Alacak Harran Üniversitesi 4/B'li Sağlık Personeli Alacak

Başvurular https://sertifikabasvuru.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak olup başvuru için istenen tüm evrakların katılımcılar tarafından 24.10.2023 tarihli ve E-99910406-799-227653435 sayılı yayımlanan Akupunktur Sertifikalı Eğitim Programı Standardı hükümlerine göre elektronik sisteme eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Akupunktur SEP’e diploma tescili yapılmış tabip ve diş tabipleri katılabilecektir. Akupunktur SEP başvurusunda katılımcı tarafından elektronik sisteme aşağıdaki belgeler yüklenecektir. 

1.Bireysel Başvuru yoluyla yapılacak başvurularda yukarıda anılan standartta (Ek-1) yer alan katılımcıya ait iletişim bilgilerinin de yer aldığı imzalı başvuru dilekçesi, (Kamu kurumu ve üniversite bünyesinde görev yapmakta olan katılımcının başvuru dilekçesinde çalıştığı kurumun başhekim onayı aranır.)

2.Kamu adına görevlendirilen katılımcı tarafından; 

a)Yukarıda belirtilen standartta (Ek-2) yer alan başhekim tarafından onaylı başvuru dilekçesi,

b)Kamu adına görevlendirme şeklinde başvuruda bulunan tabibin kurumu bünyesinde GETAT Uygulama Merkezi veya GETAT Ünitesi yok ise açılmasından ve ruhsatlandırılmasından sorumlu ilgili Daire Başkanlığının görüşü de alınarak 3 (üç) ay içinde açılacağını belgeleyen başhekim onaylı açılış izni ve başvuru belgeleri; başvuruda bulunan tabibin/diş tabibinin kurum bünyesinde GETAT Uygulama Merkezi veya GETAT Ünitesi var ise Akupunktur Uygulama Sertifikasına sahip hekim sayısını ve daha önce aynı kurum tarafından kamu kurumu adına görevlendirme ile SEP’e gönderilen personel sayısını gösteren bilgileri içeren aynı standardın Ek-4’ünde yer alan başhekim onaylı belge ile GETAT Uygulama Merkezi/GETAT Ünitesi için kat planı ve kroki çalışması
 

Kamu adına başvuru yapan katılımcılar eğitim merkezi olarak yalnızca kamu kurumlarını tercih edebileceklerdir. Her bir Sertifikalı Eğitim Programına kamu adına 1 (bir) katılımcı alınacaktır. 

Katılımcı yerleştirmesi, başvuru sırasına göre yapılacak olup hatalı ve eksik belgeler ile yapılan başvurular iade edilecektir. Eksik belgeler tamamlanıp belirlenen başvuru süresi içinde sisteme tekrar yüklendiği takdirde yeni başvuru olarak değerlendirileceğinden başvuru sıralaması değişecektir. Belirlenen kontenjanlara yerleştirme yapıldıktan sonra eğitim merkezi değişikliği ve eğitimi erteleme talebi alınmayacaktır. Eğitim merkezine yerleştirmesi yapılan katılımcıların eğitime başlayış için belirtilen tarihe kadar başlayış yapmaları gerekmektedir. Başlayış yapmayan katılımcının SEP yerleştirmesi iptal edilir. Katılımcıların iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda Eğitim ve Sertifikasyon Dairesi Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.

Başvurular dönemsel alınacak olup yedek listedeki kişiler için bir sonraki döneme ilişkin herhangi bir hak doğmayacaktır. Daha önce resmi yazı ile Bakanlığımıza başvuruda bulunan katılımcıların başvurularını tekrar elektronik sistem üzerinden yapmaları gerekmektedir. Asil listeye yerleşmeye hak kazanan katılımcıların, eğitim merkezinin belirlemiş olduğu depozito bedeli dekontunu elektronik sisteme yüklemesi halinde Sertifikalı Eğitim Programına kesin olarak yerleştirilmiş olur. Yerleştirildiği halde eğitime katılamayacak olanların sonuçların açıklandığı günü müteakip 5 (beş) gün içerisinde resmi yazı ile Başkanlığımıza bildirmek durumundadır.

Akupunktur Sertifikalı Eğitim Programı Standardına ulaşmak için tıklayınız

Editör: Ceren Yıldız