Yargı alanında düzenlemeler içeren 8'inci yargı paketi AK Parti Grubu tarafından Meclis Başkanlığına sunuldu. Pakette şu düzenlemeler yer alıyor:

Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurular kapsamında hak ihlali kararlarının maddi ve manevi kaybının belirlenmesi için, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Tazminat Komisyonuna yeni görevler verildi. Komisyon, makul yargılama süresinin ötesinde kalan süreleri tekrar gözden geçirecek.8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Maddi ve manevi hak kayıplarını 9 ila 16 ay arasında hükme bağlayacak. AYM önünde biriken 92 bin dosyayı azaltacak.

Ambulansı engelleyip hakaretlerde bulundular! Ambulansı engelleyip hakaretlerde bulundular!

Ayrıca, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 1 Haziran öncesinde kalan dosyalar da Tazminat Komisyonunda değerlendirilecek. AYM'nin iptal gerekçeleri doğrultusunda örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ayrı bir suç sayılacak.

Örgüt adına suç işleyen kişi hem işlediği suçtan hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak. Mahkemelerde vatandaşın bekleme süreleri eşitlenecek.

 

Kaynak: rss