2024 ücretlere uygulanacak gelir vergisi oranları belli oldu Resmi Gazetenin 2. Mükrerrer Sayısında yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 324) ile 2024 yılında uygulanacak Gelir Vergisi oranları belli oldu.

Genelgede yer alan düzenlemeye göre, ücret gelirlerinden 2024 yılında alınacak Gelir Vergisi aşağıdaki gibi olacak:

İl Sağlık Müdürü Görevden Alındı İl Sağlık Müdürü Görevden Alındı


 

Editör: Sercan Yılmaz